zondag 23 maart 2014

Verslag van de bijeenkomst in Brussel - deel 2

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/03/verslag-van-de-bijeenkomst-in-brussel.html 

                           Statement towards the European parliament

So you say you cannot request from the Dutch government that they release my brother and sister because:

It is thus for Member States alone to ensure that their obligations regarding fundamental rights – as resulting from international agreements and from their internal legislation – are respected. Therefore, the Commission is not in a position to comment on the fundamental rights issues raised by petitioner

This shows that the European Commission has double standards. When miss Tymoshenko was imprisoned, the whole EP & EC demanded from current Ukrainian president Mr. Viktor Yanukovych to unconditionally release her. 

My brother and sister were taken hostage and stripped from all their human rights because the language that was spoken at home was Russian. 

Also from day one of hostage taking my brother and sister were forbidden to speak with each other in Russian, with only goal to force the children to forger their roots. Which is a severe violation of basic human rights. This is a clear form of fascism.


My mother won court of appeals twice, and the ruling was simple, immediate return of the children to their mother, the workers of commercial social services company Salvation army gave the judges the finger and went back to a lower in rank corrupt child judge and arranged in a new urgent permission of removal of the children within minutes without a prior hearing.

We made an official complaint against the child judge who gave new permission for removal of my brother and sister after we won at the high court. 

In het written response to the complaint she ( probably blinded by her own arrogance ) responded telling us that she considered that the high court didn't do their job correctly by ruling in my mother's favour. So this lousy low rank child judge decided to be the supreme court judge for a day. This is a severe form of power abuse, and no one in The Netherlands wants to do anything about it.

It is extremely hypocrite that you can demand from a country which isn’t even a part of EU to release it’s prisoner, but somehow you cannot request of a member state to stop this 2 year long marathon of human rights violations and reunite the family.

While you will soon be heading off to your comfortable homes my brother and sister still going to be stuck in a hell hole that is the living facility where they are held and where they are not even allowed to eat whenever they want.

I am extremely disappointed in the European commission.
This shows clearly what a useless institution it is, it seems that the maximum wattage of light bulbs is more important than the lives of innocent children and their families.      Vertaling:
                         Verklaring tegenover het Europees Parlement

Dus u zegt dat u niet kunt vragen aan de Nederlandse regering dat ze mijn broer en zus bevrijden uit hun situatie, omdat:

Het voor de lidstaten hun eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat zij hun verplichtingen met betrekking tot de fundamentele rechten - zoals die voortvloeien uit internationale overeenkomsten en vanuit hun binnenlandse wetgeving -  nakomen. Daarom is de Commissie niet in een positie om commentaar te leveren op de zaken betreffende de fundamentele rechten door de indiener van de petitie.

Dit toont aan dat de Europese Commissie een dubbele moraal heeft. Toen miss Timosjenko gevangen zat, eiste de hele EP & EC  van de huidige Oekraïense president de heer Viktor Janoekovitsj haar onvoorwaardelijk vrijlating.

Mijn broer en zus werden gegijzeld en hun mensenrechten ontnomen, omdat de taal die thuis gesproken werd Russisch was. Vanaf de eerste dag van de gijzeling van mijn broer en zus werd hen verboden met elkaar Russisch te spreken met als enige doel om de kinderen te dwingen hun afkomst te verloochenen. 

 Dat is een ernstige schending van de fundamentele mensenrechten. Dit is een duidelijke vorm van fascisme.

Mijn moeder won tweemaal  het Hoger beroep en de uitspraak was eenvoudig; onmiddellijke terugkeer van de kinderen naar hun moeder.
De werknemers van het commerciële ‘hulpverleningsbedrijf’ Het Leger des Heils gaven de rechters de middelvinger en gingen terug naar een lagere rechtbank en een corrupte kinderrechter. Er werd direct een nieuwe machtiging gegeven voor de uithuisplaatsing van de kinderen. Dit werd besloten binnen enkele minuten zonder vooraf  de moeder te horen .

We hebben een officiële klacht ingediend tegen de kinderrechter die de nieuwe machtiging  voor de uithuisplaatsing had gegeven voor het verwijderen van mijn broer en zus nadat we gewonnen hadden in het Hoger beroep.

In een schriftelijke reactie op de klacht aan de kinderrechter (waarschijnlijk verblind door haar eigen arrogantie ) antwoordde zij ons dat ze van mening was dat de rechters in het Hoger beroep hun werk juist niet goed hadden gedaan door een uitspraak  te doen in het voordeel van mijn moeder.

Deze waardeloze kinderrechter besloot om rechter van het Hooggerechtshof te worden voor een dag. Dit is een ernstige vorm van machtsmisbruik en niemand in Nederland wil hier iets aan doen.

Het is zeer hypocriet van de EC dat je van een land dat niet eens een deel uitmaakt van de  EU (Oekraïne) de vrijlating kunt eisen van een gevangene, maar dat je niet kunt vragen aan een lidstaat om deze twee jaar durende marathon van mensenrechtenschendingen te stoppen en mijn broertje en zusje te herenigen met hun familie .

Terwijl u straks teruggaat naar uw comfortabele woning  zitten mijn broer en zus nog steeds vast in een hel. De residentiële instelling waar ze worden vastgehouden en waar ze zelfs niet toegestaan ​​is om te eten wanneer ze dat willen.

Ik ben zeer teleurgesteld in de Europese Commissie.
Dit toont duidelijk wat voor nutteloos instituut het is. Het lijkt het erop dat beslissingen over het maximale wattage van de lampen belangrijker is dan het leven van onschuldige kinderen en hun families .

Ilja Antonov

Jeugdzorg Dark horse: Onder de petitieleden die in Brussel gehoord werden waren 23 indieners uit acht landen. Onder andere de Vereniging van McKenzie Friends, geleid door Sabine McNeill. Hulde voor haar ‘ vlekkeloze’ presentatie. Leden van de Commissie waren boos door de weigering van sommige ambtenaren om dergelijke schendingen te onderzoeken: De Europese Commissie ambtenaren herhaalde woensdag dat de handhaving van mensenrechten uitsluitend een zaak is van de nationale autoriteiten.

Een Parlementslid van de Europese Commissie van Verzoekschriften pleitte er daarom ook voor om artikel 51 af te schaffen. Dit artikel verhindert de Commissie te oordelen over mensenrechten schendingen.(JDH)

In his speech to the EP of 12 September 2012 on the State of the Union, President Barroso pointed to the shortcomings of the existing institutional arrangements to enforce the Union's fundamental values, and demanded new instruments as an alternative to the "soft power" of political persuasion and the "nuclear option" of Article 7 of the Treaty". Commission Vice- President and Justice Commissioner Viviane Reding proposed recently that the Commission should issue "formal notices" to MS where a breach in the rule of law appears likely, before any formal proceedings start under Article 7. She also called for new,more flexible mechanisms requiring Treaty amendments: to lower the thresholds for triggering the Article 7 mechanisms,

to introduce judicial review by the CJEU,

to extend the powers of the Fundamental Rights Agency (FRA), and to abolish Article 51 of the EU Charter to make EU fundamental rights directly applicable in all MS (Member States)

Artikel 51: Following the entry into force of the Lisbon Treaty in 2009 the fundamental rights charter has the same legal value as the European Union treaties. The Charter referred to in the Treaty is an amended version of the 2000 document which was solemnly declared by the same three institutions a day before the signing of the Lisbon Treaty itself.

Article 51(1) of the Charter addresses the Charter to the EU's institutions, bodies established under EU law and, when implementing EU laws, the EU's member states. In addition both Article 6 of the amended Treaty of European Union and Article 51(2) of the Charter itself restrict the Charter from extending the competences of the EU. A consequence of this is that the EU will not be able to legislate to vindicate a right set out in the Charter unless the power to do such is set out in the Treaties proper. Furthermore, individuals will not be able to take a member state to court for failing to uphold the rights in the Charter unless the member state in question was implementing EU law. It is this last point that has been subject to the most debate.
The Charter is not the first attempt to place human rights principles at the core of European Union law. All EU member states are, and candidate states are required to be, signatories to the Council of Europe's European Convention on Human Rights, so that many principles from the Convention, such as the right to a fair trial, were taken as the baseline for European Court of Justice jurisprudence even before their formal reiteration in Charter. In interpreting the human rights protections provided by the general principles of EU law (described in the Court cases section above), the ECJ had already dealt with the issue of whether the rights protected by those general principles applied to member states. …………………………… Lees verder….

4 opmerkingen:

 1. Over Art:51 Patrizia de Luca(was het parlementslid) dit schreef Arun op mijn tijdlijn:

  Arun Dohle The team of patrizia de luca wants European adoptions. They lobby hard to get full competence on childrens rights and to implement a US/UK childwelfare system all over Europe. ..in line with the Hague Adoption Convention. The irony is that on the basis of your cases they may now succeed. Already they deleted the UNCRC from the acquis and replaced it with the Hague adoption convention.

  http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/battle-of-international-adoptions-reaches-peak-561690.html

  The reply of the commission should have been, that although they have not full competence, the UNCRC is aquis and the EU Commission will demand proper implementation from the member states. ..and to stop these obvious child rights violations!


  Denk dat deze info niet onbelangrijk is!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Van Brussel hebben we dus ook niets te verwachten. De enige hoop die ik nog heb is dat het stelsel implodeert na de transitie. Het hele probleem is dat er procentueel nog steeds te weinig gezinnen met de jeugdzorgtirannie te maken krijgen, waardoor de overgrote meerderheid van de gezinnen denkt dat het allemaal wel meevalt en dat die gezinnen het aan zichzelf te wijten hebben. Maar na de transitie worden ook de gezinnen die nu nog alleen met de jeugd-GGZ te maken hebben de jeugdzorgfuik ingetrokken en dan ontstaat er misschien meer draagvlak in de samenleving voor echte veranderingen. Maar echt veel hoop heb ik niet. Blijf voorlopig met mijn dochter maar in België wonen. En ik wens Ilja veel sterkte met zijn strijd tegen de jeugdzorgtirannie.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Lachen, de Raad voor de Rechtspraak gaat (eindelijk) een onderzoek laten doen i.v.m. de positie van de jeugdrechter en de 'onvrede van de zittende magistratuur'.

  Zouden ze eindelijk beginnen te begrijpen dat de jeugdrechters totaal voor gek zitten met de huidige benadering en alle publicaties daarover?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het schijnt dat de rechters in Frankrijk nog wel hun mentale integriteit hebben behouden:

  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/10625665/French-judges-foil-social-workers-who-were-out-to-take-mothers-baby.html

  Dus: vlucht naar Frankrijk zolang het kan!

  BeantwoordenVerwijderen