donderdag 27 maart 2014

Feiten en verzinsels gaan niet samen

http://www.eo.nl/ditisdedag/item/vvd-pleit-voor-meldingsplicht/

Kamer: Spoeddebat over kindermishandeling


Alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de PVV, willen een spoeddebat over de aanpak van kindermishandeling in ons land. Dat kondigde PvdA-kamerlid Loes Ypma namens deze partijen aan in Dit is de Dag op Radio 1.

Aanleiding voor het debat is de uitzending van het televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek dat vanavond onthult dat verdachten van kindermishandeling bijna altijd vrijuit gaan. “Het is schokkend dat slechts 1 procent van de vermoedelijke daders voor de rechter komt. Dat zijn bedroevend lage cijfers.”, aldus Ypma.

Uit het onderzoek dat Dit is de Dag uitvoerde blijkt dat het kabinetsbeleid dat tot meer aangiftes van kindermishandeling moet leiden, nauwelijks werkt. Ook van de hardere aanpak van de daders is geen sprake.Ypma wil dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een onderzoek doet naar de falende aanpak van kindermishandeling: “Kindermishandeling laat levenslange littekens achter” aldus Ypma. “Het Openbaar Ministerie heeft in 2010 daarom gezegd dat het aantal aangiftes omhoog moet en dat er meer daders vervolgd moeten worden. Dat gebeurt dus niet. We hebben daarom direct een debat aangevraagd met minister Opstelten.”

De Advies- en  Meldpunten Kindermishandeling stelden in 2012 in 15.403 gevallen vast dat er sprake was van kindermishandeling. Toch werd er in dat jaar maar 2150 keer aangifte gedaan.

Uiteindelijk zijn er in 2012 slechts 200 kindermishandelingszaken voor de rechter gekomen. In eenderde van die zaken worden de vermoedelijke daders vrijgesproken, ondanks dat veelal is vastgesteld dat de mishandeling heeft plaatsgevonden.

Conclusie: daders van kindermishandeling gaan vrijwel altijd vrijuit. De  Tweede Kamer roept minister Opstelten nu met spoed naar de Tweede Kamer. Het debat zal binnen twee weken plaatsvinden.

VVD pleit voor meldingsplicht

Brigitte van der Burg van de VVD pleit al langer voor een meldingsplicht als het gaat om kindermishandeling. "Ik hoop dat daar nu wel een Kamermeerderheid voor is." Lees hier haar hele reactie.

"De VVD heeft in het verleden al gepleit voor een meldingsplicht daar waar het gaat om kindermishandeling, daar was toen geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Als ik kijk naar de cijfers in de documentaire dan hoop ik dat die meerderheid er in de toekomst wel komt, want ieder kind dat wordt mishandeld is er één teveel."
"Kindermishandeling moet hard worden aangepakt, dat betekent dat het aantal meldingen en het aantal aangiftes echt omhoog moet. Om vervolgens ook succesvoller te kunnen vervolgen moet er bij aangiftes meer gebruik worden gemaakt van forensische pediatrische expertise. We hebben geld vrij gemaakt voor artsen die getraind zijn in het herkennen van kindermishandeling, wat de VVD betreft moeten we die artsen waar mogelijk altijd inzetten om vaker te komen tot een succesvolle vervolging."

CDA: er kan niet langer gewacht worden

Mona Keijzer van het CDA gaat vragen om het eindelijk eens goed te regelen. "Zonder aangifte en goed forensisch onderzoek kan het Openbaar Ministerie weinig doen." Lees de hele reactie van het CDA.

"Ik heb de film gezien. De cijfers zijn schokkend. Het verdriet in de verhalen aangrijpend. Het is precies zoals halverwege gezegd wordt door Lonneke van Duurling, forensisch-pediatrisch arts: zonder aangifte en goed forensisch onderzoek kan het Openbaar Ministerie weinig doen."
"Helaas is er nog steeds geen structurele financiering van goed forensisch onderzoek gericht op kinderen. Al vanaf dat ik namens het CDA in de kamer zit, strijd ik hier voor. Steeds weer worden zaken op lange baan geschoven. Bij de behandeling van de Jeugdwet in oktober 2013 leek het er op dat het nu geregeld zou gaan worden. Helaas heb ik vorige week weer gehoord dat de financiering nog steeds niet rond is. Onvoorstelbaar."

"Als het geld niet geregeld is, kan de taak namelijk niet uitgevoerd worden terwijl uit deze uitzending glashelder wordt dat dit zeer nodig is. Ik ben daarom blij met het werk dat de EO gedaan heeft, want nu moet ook voor de regering duidelijk zijn dat niet langer gewacht kan worden. Ik ga ze vragen om het nu eindelijk eens goed te regelen."

D66 wil opheldering

D66 wil opheldering en gaat vragen stellen met de PvdA. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp: "Dit moeten we als politiek niet accepteren." Lees de hele reactie van D66.

D66 heeft met verbazing kennisgenomen van de aflevering van 'Dit is de dag'. Een veilig thuis is voor kinderen een van de belangrijkste voorwaarden om gelukkig en gezond op te groeien. Als deze veiligheid verstoord wordt door mishandeling heeft dit grote gevolgen en veroorzaakt dit veel leed bij het kind en vaak later ook nog. Uit de uitzending blijkt echter dat het plegen van kindermishandeling bijna nooit strafrechtelijke consequenties heeft voor de dader. Met andere woorden: de dader gaat vaak vrijuit.

Dat zou volgens de uitzending liggen aan het feit dat er weinig aangiftes worden gedaan en moeizaam bewijsmateriaal wordt vastgesteld. Daarnaast zijn cijfers over het aantal aangiftes en meldingen onvoldoende beschikbaar.

Kamerlid Vera Bergkamp, woordvoerder D66 Jeugdzorg: 'Door de uitzending ontstaat de vraag hoe effectief het beleid van het kabinet is om kindermishandeling aan te pakken. Kindermishandeling is een ernstige zaak en een strafbaar feit en verdient te allen tijden de aandacht van het kabinet. Daar hoort ook een effectieve daderaanpak bij. De uitzending laat helaas zien dat ondanks alle middelen die het kabinet inzet: de registratie niet optimaal is, er weinig aangiftes zijn en daders vaak vrijuit gaan. Dit moeten we als politiek niet accepteren. Ik zal daarom opheldering van kabinet hierover vragen en zal samen met de PvdA hier vragen over stellen.'
 

Jeugdzorg Dark horse: En ach, wat zijn ze toch verbaasd en geschokt, de dames van de Tweede Kamer die jeugdzorg als hoofdpijndossier hebben! Worden er zo weinig daders van kindermishandeling in het strafrecht veroordeeld? Wat hadden ze anders verwacht dan, met de manier waarop het jeugdbescherming in ons land is ingericht!? Ze weten donders goed dat met de nadruk op de veiligheid van het kind, de schuld of de onschuld van ouders vaak een irrelevante aangelegenheid is.

Hoe vaak hebben we jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming niet horen zeggen dat er in het jeugd- en familierecht niet aan waarheidsvinding kan worden gedaan. Dat is niet in het belang van het kind als er onmiddellijk moet worden ingegrepen. En met die verschuiving, weg van de feiten, is er natuurlijk automatisch een verschuiving weg van het strafrechtelijk vervolgen van daders.

En dat vindt jeugdzorg helemaal niet erg, want met of zonder strafrechtelijke vervolging, kunnen zij met het kind doen wat ze willen. Het is zelfs nadelig voor jeugdzorg als er meer aangiftes zullen worden gedaan, zoals de dames Kamerleden nu opeens over elkaar heen buitelend om het hardst roepen. Want om iemand veroordeeld te krijgen moet er voldoende bewijs zijn en dat bewijs is er natuurlijk in de meeste gevallen niet.

Het opvoeren van de aantallen strafprocessen tegen vermeende kindermishandelaars zou wel eens het omgekeerde aan het licht kunnen brengen. Het zal onthullen dat er door het AMK/Jeugdzorg en de RvdK veel te vaak kindermishandeling wordt geconstateerd die helemaal geen kindermishandeling blijkt te zijn. Een hoop gebakken lucht, speculaties, onderbuikgevoelens en intuïties van jeugdzorgwerkers zou hierdoor aantoonbaar worden. Veel beschuldigingen waar een gezin nu gemakkelijk mee in de tang genomen kan worden door jeugdzorg, die uitblinken in vaagheid en subjectiviteit, zouden aan veel objectievere criteria worden onderworpen als ze door de strafrechter beoordeeld worden. Ik zeg doen!

Uitholling van de rechtspraak

Tenzij….we dezelfde ontwikkeling gaan zien die we ook in het civiel recht hebben meegemaakt, de uitholling van de rechtspraak door het verwateren van de definitie van mishandeling, zodat daar opeens van alles onder verstaan mag worden. Als we straks in het strafrecht ook de spookverschijning gaan waarnemen van ‘pedagogische verwaarlozing’ in plaats van keihard aantoonbare mishandeling, dan gaan we weer de zoveelste grens over in de waanzin rond kindermishandeling. Straks kun je strafrechtelijk veroordeeld worden omdat je je kind te weinig knuffels hebt gegeven, of omdat je ruzie hebt gemaakt met je vrouw waar je kind bij was.

Ik hoop maar dat er toch nog op tijd de centjes beschikbaar komen voor echt forensische expertise, zodat al die 15.000 gevallen van kindermishandeling die door de fantasten van het AMK zijn geconstateerd één voor één onder de loep genomen zullen worden, om feit en fictie uit elkaar te halen*. En dan mogen de ouders die hun kind echt hebben mishandeld van mij rustig de gevangenis in, waar ze allerlei cursussen en trainingen krijgen om beter met zichzelf en beter met kinderen om te leren gaan.

Maar die centjes komen er niet hé? Dat weten de Kamerleden zelf ook wel…Dus het klinkt heel mooi, verbaasd en oprecht verontwaardigd, maar ik hou er persoonlijk toch rekening mee dat ik over niet al te lange tijd de kans loop dat ik naar de gevangenis moet, omdat mijn kind shampoo in de ogen heeft gekregen (wat erg prikte) en Bureau Jeugdzorg aan de officier van justitie heeft doorgegeven dat ik dat expres deed.

Sven Snijer
 

*Wat zou strafrechtelijke vervolging van de daders hebben betekend in de zaak Yunus?

Als voor de strafrechter zou zijn aangetoond dat het ontlastende bewijsmateriaal, het radiologisch rapport waaruit blijkt dat de jongen nooit mishandeld is geweest, door Bureau Jeugdzorg Haaglanden met opzet twee jaar is achtergehouden, om de onterechte uithuisplaatsing te kunnen continueren dan zouden de medewerkers van jeugdzorg persoonlijk de bak in zijn gedraaid en nu kwamen ze er gemakkelijk mee weg. Dat is de reden waarom er zo weinig aangiftes worden gedaan, omdat de groezelige en smerige werkwijze van Bureau Jeugdzorg er mee aan het licht zou komen. 

8 opmerkingen:

 1. Spoed.

  Spoed---Spoeddebat-----De minister moet met Spoed naar ...
  Waar ben ik het woordje Spoed nog meer tegengekomen? Oh ja, de Ambulante Spoedhulp.
  Dit is een crisisinterventie( negatief beoordeeld door de Erkenningscommissie van het NJI).
  Ook het gezin van Ruben en Julian werd met deze onzin opgezadeld. Door de firma Timon.
  Het dramatische resultaat voor de broertjes en hun vader is bekend.
  Spoed(haastige) is zelden goed. Ik zou tegen de Kamer willen zeggen: jongens en meisjes ga er eens rustig voor zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er is een uitstekende manier om mishandeling te verminderen: Het aantal jeugdzorgwerkers drastisch reduceren.
  De enorme hoeveelheid mishandeling door jeugdzorg zelf, daar moet wat aan gedaan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ben het helemaal met je eens, Kik. Mishandeling en misbruik gebeurt meestal onder toezicht van jeugdzorg.

   Verwijderen
 3. Opzij opzij opzij, maak plaats maak plaats maak plaats, we hebben un ongelooflijke haast, we moeten rennen vliegen duiken vallen opstaan en weer doorgaaaaaaaaaaaaaaaaan ...

  Moeten we onze jongelui niet inlichtenop scholen wat er mogelijk kan gebeuren als zij kinderen zullen nemen later?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er is veel meer te halen aan strafrechtelijk te vervolgen kindermishandeling wanneer we institutionele of jeugdzorg-kindermishandeling ook strafbaar gaan stellen.
  Uit cijfers bleek ook dat seksuele kindermishandeling ONDER TOEZICHT van BJZ ca. 100 x hoger ligt dan in een thuissituatie.
  Jeugdzorg is veel schadelijker dan verwaarlozing thuis.
  Hulp thuis bij het tegengaan van verwaarlozing is veel goedkoper dan het kind met Uithuisplaatsing te straffen.

  Gezinsvoogden mishandelen kinderen vaker door hun kwakzalverij dan de kinderen met hun ouders via een diagnostisch specialist te laten onderzoeken opdat ze onder therapie en cursus leren te optimaliseren .
  Waar mishandeling, vaak verwaarlozing, thuis door hulp bij de draagkracht kaan worden tegengegaan, zal veel minder schade aan het kind veroorzaakt worden dan met pseudohulp van jeugdzorg zonder echte zorg, maar met verhullende mooipraat.
  Jeugdzorg verhult zich met mooipraat.
  Jeugdzorg is geen zorg.
  Jeugdzorg is schadelijk!
  Dat is een grote bron van kindermishandeling, dat concreet strafbaar gesteld dient te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Ze had gezegd dat we op het strand wel met zand mochten spelen, maar we mochten niet met water spelen. Ik heb toen toch met water gespeeld en er kwamen druppels op haar schoenen. Ze pakte mij bij de arm en nam mij mee naar het huisje. Daar zou ik straf krijgen. In het huisje werd ik op de trap gezet en toen ging ze me heel hard slaan en heel hard schoppen. Het deed zo verschrikkelijk pijn. Toen ze klaar was, zei ze tegen me dat ik het niet tegen jou mocht vertellen. Als ik dat toch zou doen, zou ze me de volgende keer nog harder schoppen en slaan. Als jij zou vragen naar de blauwe plekken, moest ik tegen jou zeggen, dat ik gevallen was. En als papa thuis was, moest ik zeggen dat papa dat gedaan had."
  De dader van deze schokkende kindermishandeling is geen ouder. Afgelopen maandag kreeg ik dit te horen van mijn eigen kind. Nadat hij/zij een aantal dagen daarvoor een schoolbegeleider in vertrouwen genomen had. De dader is een jeugdzorgmedewerker m/v, die naast haar/zijn baan logeerweekenden verzorgd voor kwetsbare kinderen met een diagnose als ADHD, autisme etc. Ik laat bewust in het midden of het hier om een man of vrouw gaat om herkenning uit te sluiten.
  Mijn kind maakt al twee jaar geen gebruik meer van deze logeerweekend en is dus niet meer in gevaar. In de twee jaar dat mijn kind wel naar deze logeeropvang ging, is hij/zij stelselmatig gruwelijk mishandeld door deze jeugdzorgmedewerker. Een persoon die overigens ook de zorg voor pleegkinderen heeft. Ik weet dat mijn kind de waarheid spreekt, omdat ik indertijd wel een keer geconstateerd had, dat hij/zij bij thuiskomst nagelafdrukken (die gebloed hadden) op zijn/haar bovenarm had. En dat hij/zij soms hele vreemde grote blauwe plekken op de romp had. Ik dacht dat de nagelafdrukken een ongeluk waren en mijn kind verklaarde de blauwe plekken door te zeggen, dat hij/zij gevallen was. Ondanks deze signalen, is het niet bij mij opgekomen, dat iemand bezig was mijn kind zo te mishandelen. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om mijn eigen kinderen zo te slaan of te schoppen en al helemaal niet andermans kinderen. En de jeugdzorgmedewerker komt uitermate professioneel over, heeft kennis van zaken, begeleid gezinnen bij opvoedingsproblematiek, gedraagt zich betrokken bij kinderen.......totdat hij/zij blijkbaar alleen is met de kinderen die aan hem/haar toevertrouwd zijn. En als niemand het ziet, dan toont hij/zij haar/zijn ware gezicht en schopt op kinderen in om ze vervolgens zo te bedreigen, dat ze twee jaar geen woord durven te zeggen over wat hen overkomen is.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Maar zouden ze alsjeblieft die wervende rotreclamespotjes willen stoppen. Uit piëteit met de mensen, die slachtoffer zijn van mishandeling door jeugdzorgmedewerkers.Misschien kunnen ze naast een portret van een kind wat mishandeld is door zijn eigen ouders, ook een portret maken van mensen die mishandeld/misbruikt zijn door jeugdhulpverleners in bv residentiële instellingen. Misschien wil mijn ex-man wel vertellen hoe hij de eerste dag van zijn plaatsing in het Poortje op 9-jarige leeftijd seksueel misbruikt is door een groepsleider. En de reactie die hij kreeg toen hij dit aan een andere groepsleider vertelde: "Dat zeg je alleen maar omdat je naar huis wil".

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat politici niet (meer) weten waar ze het over hebben is al jaren zo. Immers, ze lopen alleen maar aan achter incidenten, flutonderzoekjes van het (policor) journaille bepalen de agenda.

  In en in triest en het geeft maar weer eens aan dat de meeste Nederlanders de democratie niet waard zijn.

  JOHA

  BeantwoordenVerwijderen