zondag 27 april 2014

Ze lijken zo lief in het begin....

Lees deze uitspraak:


Het is vreemd en mysterieus dat zowel de politiek, de inspectie, als de jeugdzorgwerkers met (soms wel) geweten de bevindingen van onafhankelijke wetenschappers die tegen het lage en insinuatieve niveau van jeugdzorg zijn, volkomen naast zich neer leggen. Als één van de recentste bevindingen is die van de Kinderombudsman die ook vond dat er (vreemde, onnodige) fouten, verdraaiingen, en beweringen als mening in de rapportages van BJZ/RvdK/AMK staan richting de rechters.

Wakkere rechters


Er zijn wel wakkere rechters, die zien dat de slechte omgangsregelingen onder BJZ-gezinsvoogdij schadelijk slecht zijn:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3239

met de uitspraak LJN CA3239 bijvoorbeeld:
 

Citaat:

"De kinderrechter overweegt dat kinderen ook kunnen worden beschadigd indien sprake is van een zeer beperkte omgangsregeling met hun ouder(s). Een dergelijke omgang verloopt vaak geforceerd en onnatuurlijk, zeker wanneer dit op een kantoor (BJZ) en onder begeleiding plaatsvindt. Zowel de ouder als het kind worden dan vaak teleurgesteld in hun verwachtingen, hetgeen logischer wijs een wisselwerking op het contact heeft. Aangezien in onderhavige zaak juist onderzocht wordt of de kinderen in de toekomst bij moeder kunnen wonen is een dergelijke beperkte omgang onwenselijk en niet in het belang van de kinderen."


Het met een wen-uurtje bezoek per zoveel maanden afdoen door de gezinsvoogd is een vorm van onthechtende institutionele kindermishandeling,
aangezien niet alleen het vertrouwen van het kind in zijn familie als hechtingsfiguren geschaad wordt, maar ook alle signalen die het kind ondervindt in de voor hem vreemde pleegsetting en vanuit de gezinsvoogdij (over diens ouders en over de reden van de UHP) leiden tot het zoeken van schuld bij zichzelf, met gevolg een minderwaardigheidscomplex, en als uiteindelijk gevolg een of meer van de vele kansen die Joseph J. Doyle jr in 2007 bevond: 


Citaat:
 
"Die kinderen die in pleegzorg geplaatst zijn, zullen veel waarschijnlijker dan andere kinderen tot misdaden komen, voortijdig school verlaten, verslaafd raken, onder psychische problematiek lijden, of toeleiden tot de daklozen bevolking (June M. Clausen, John Landsverk, William Ganger, David Chadwick en Alan Litrownik, 1998; Mark E. Courtney en Irving Piliavin, 1998; US Department of Health and Human Services, 1999; Amy Dworsky en Mark E. Courtney, 2000; Bo Vinnerljung, Knut Sundell, Cecilia Andree Lofholm, en Eva Humlesjo, 2006)." Dit uit een onderzoek waar kinderen met dezelfde problematiek random of uithuis werden geplaatst of thuis specialistische hulp kregen. Een duidelijk resultaat van dat onderzoek: die kinderen die thuis de hulp kregen brengen het er veel beter van af dan die in pleegsetting opgroeiden! 


Bezoekuurtje

Het "wen-uurtje" bezoek komt er op neer dat een kind dat zijn ouders een tijd niet heeft mogen zien, bij bezoek eerst ongeveer een uurtje moet wennen, en dan wordt het gestraft met afscheid moeten nemen door de gezinsvoogd die er niet meer tijd voor wilde uittrekken. Het werk gaat voor.
Een dagdeel en minimaal per week is een betere regeling, zeker waar er nog onderzoek loopt, en er nog mogelijkheid bestaat dat de ouders leerzaam en verbeterend zijn, maar dan moet BJZ wel duidelijk zijn (vaak blijft het bij vage beweringen waarop niet duidelijk is wat de ouders moeten leren) wat er geleerd moet worden; BJZ geeft erg vaak de ouders geen cursus of uitsluitsel wat te leren, en dat is tegen de wet BW1:257, maar daar blijkt in de praktijk BJZ lak aan te hebben. Het belang van het kind, diens kind-ouderband, wordt vergeten door jeugdzorg.

Vraag naar beroepsregistratie

Jeugdzorg is dus geen zorg! Dat mag terecht gezegd worden.
Er bestaat jeugd-gezondheidszorg, dat met meer controlemechanismen omkleed is: helderder beroepsethiek, tuchtrecht, (beroepsgeregistreerde) beëdigde specialisten/artsen/psychiaters. (Vermijd tekenen die een AMK-melding uitlokken bij onnozele hulpverleners!).

Vraag dus altijd eerst aan een hulpverlener naar zijn beroepsregistratie (en nummer), opleiding en functie. Nu jeugdzorg onder de jeugdwet nog gevaarlijker wordt door de negatie door de politiek, is het raadzaam een rechtsbijstandverzekering preventief aan te houden. Bovenstaand voorbeeld is er maar één van velen.

Weet aan wie je wat vraagt!

Weet ook aan wie je wat vraagt, met of zonder beroepsgeheim of deskundigheid onder de WGBO (BW7:446 e.v.). Zo is iets wat seksueel getint is, maar normaal op bepaalde leeftijd, tegenwoordig zeer precair! Zeker als je zomaar hulp vraagt of informatie. Lees eens: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/22/jeugdzorg-straft-onterecht-voor-doktertje-spelen/ :

"Een geval van doktertje spelen door twee jonge kinderen leidde tot uit de hand gelopen handhaving van AMK en BJZ waardoor de rechten van kinderen en ouders werden geschonden..."

U bent gewaarschuwd

"Als de grove fouten bij AMK-meldingen en RvdK/BJZ-onderzoek aan het licht komen, schiet men onmiddellijk in de verdediging. Ouders worden verder geïntimideerd, conclusies van een onafhankelijke klachtencommissie worden terzijde gelegd en men laat het tot rechtszaken komen (vandaar wees rechtsbijstandverzekerd!)." Vertrouw niet op uw geloof of vermoeden hoe 'zorg voor jeugd' in Nederland geregeld is: "De Inspectie Jeugdzorg staat erbij en kijkt ernaar."

In de praktijk is er geen controlemechanisme dat vrij onderzoekt, niet van vooroordelen en geloof doortrokken is, zoals bij vele slapende rechters. Klagen helpt dus niet, maar kost veel energie en zoeken naar bewijs, zwart op wit. De inspectie slaapt. De teamleiders geloven en beschermen hun werk en gezinsvoogden. Het kind staat niet echt 'centraal'.

Jeugdzorg (inclusief AMK) verdraait gegevens, vermeld het negatieve deel van de informatie of maakt die, en gebruikt sturende clichés:
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/de-lege-terminologie-van-bjz-deel-3.html-
als derde deel van een reeks smoezen. Het gaat immers om hun werkgelegenheid.

Rapport van de Kinderombudsman


http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-is-de-zorg-gegrond/?id=325
<(zie de conclusies).

Jeugdzorg heeft twee petten op: ingang ter indicatie + gezinsvoogdij met dwangzorg. 


Dat vergeten ouders als ze met jeugdzorg praten, want het eerste gesprek gaat zo lief!  

TS

2 opmerkingen:

 1. Een uithuisplaatsing kan uw gezin zomaar overvallen, door middel van een "spoed-uithuisplaatsing"....
  BJZ behoort te weten dat er nog een wet voor hen geldt: de Wet op de Rechtsvordering, Rv:
  Rv artikel 800, lid 3:
  Rv 800, lid 3:
  "De beschikkingen tot voorlopige ondertoezichtstelling van een minderjarige en tot machtiging van de stichting, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg om een minderjarige uit huis te plaatsen ... kunnen alleen dan aanstonds worden gegeven, indien de behandeling niet kan worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige. Deze beschikkingen verliezen haar kracht na verloop van twee weken, tenzij de belanghebbenden binnen deze termijn in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken."

  "Direct gevaar", "onmiddellijk en ernstig", is dat er bij een bewering vanuit jeugdzorg?
  Moet dat niet eerst diagnostisch onderzocht worden???
  Een uithuisplaatsing geeft juist een direct gevaar naar het kind, dat getraumatiseerd raakt door het over te brengen vanuit zijn vertrouwde omgeving naar een vreemde setting, ver weg van zijn bekende familie en vriendjes.
  En worden de ouders "in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken" binnen het gestelde onderzoekstermijn?
  Geeft BJZ "terstond" een behandeling??? Vaak helemaal, al die jaren, niet!!!
  Worden de ouders op de hoogte gesteld van die "twee weken"??? Neen!
  BJZ schiet telkens weer te kort.
  Jeugdzorg is dus geen zorg!
  Het is een 'beweer-machine' ter werkgelegenheidsstelling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bijna.

   Interessante reactie. U bent zo te zien deskundig. Waarschijnlijk heeft u hier mee te maken gehad. Ook ik heb met dit bijltje gehakt en beschouw mezelf als een ervarings- deskundige.
   Over het bewuste artikel hoeven we het niet te hebben, zo staat het letterlijk in de wet. Echter uw opmerking dat BJZ moet weten dat deze wet voor hen geldt, wil ik graag aanvullen. Volgens mij moet ook de rechter weten dat deze wet bestaat.
   Toch worden de beschikkingen die een spoeduithuisplaatsing mogelijk maken, te pas en te onpas gegeven. Mijn kind bevond zich op de kinderafdeling van een Nederlands ziekenhuis. Hoe gevaarlijk is dat voor een kind? Toch geeft de rechter fluitend een beschikking, die het mogelijk maakt het kind in veiligheid te brengen.
   Hoe is dit mogelijk? Simpel, er komt geen rechter aan te pas.
   In ons geval was een telefoontje met de rechter genoeg.(zal u bekend voorkomen).
   Dat een rechter per telefoon een dergelijke beslissing neemt, moet je maar geloven.
   Als onwetende ouder doe je dat ook. Hier maakt BJZ gebruik van.

   Met uw opmerking: Moet dat niet eerst diagnostisch onderzocht worden???- ben ik het niet eens. Dit is van toepassing als het kind wordt bedreigd in zijn ontwikkeling, verwaarloosd of misbruikt. Dit soort zaken zijn meestal niet helder, en moeten dus worden onderzocht. En nu de truc van BJZ en de rechter: Hier kunnen we niet op wachten, dus spoeduithuisplaatsing. En dat klopt niet.
   Stuk voor stuk zijn dit wel redenen om een kind uit huis te plaatsen, maar niet met spoed. Het gevaar is m.a.w. niet ernstig en onmiddellijk.
   Bovendien: Als een kind ernstig en onmiddellijk in gevaar is, heeft iedere burger het recht om in te grijpen. Daar is geen beschikking voor nodig.
   Weinig Nederlanders beseffen hoe snel en eenvoudig ze hun kinderen kwijt kunnen raken. Wij zijn goede ouders denkt men, dus zoiets gebeurt ons niet.
   Ik ben een goede ouder, en het gebeurde wel. Na 3 dagen had ik haar terug.
   Niks aan de hand zou je zeggen. Echter de nasleep duurde niet 3 dagen, maar 3 jaar.

   J.F.

   Verwijderen