woensdag 9 april 2014

Jeugdzorg ontvoert jongetje - Arnold Heertje

http://www.eo.nl/ditisdedag/item/professor-heertje-blijft-jeugdzorg-bekritiseren-1/

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/arnold-heertje/jeugdzorg-ontvoert-jongetje 

"Jeugdzorg ontvoert jongetje"

Op 9 mei verschijnt van mijn hand een nieuw boek met de titel Economie. Daarin geef ik een positiever beeld van de economische wetenschap dan tegenwoordig gebruikelijk is. 

Reeksen misverstanden worden weerlegd. Aan de andere kant wordt ook blootgelegd wat er aan schort op de werkvloer van de Nederlandse samenleving. Het afschuwelijkste dossier is de jeugdzorg.

Bureaucratie, inhumanisering, een doorgeschoten calculatiecultuur en overmatige regelgeving in de zorg, het onderwijs en de woningsector. Een van de afschuwelijkste dossiers is de jeugdzorg.

Tot zover ziet deze sector kans het inhumane optreden van bestuurders, gezinsvoogden, pleegouders, de Raad voor de Kinderbescherming en de bureaus Jeugdzorg aan het oog van de samenleving te onttrekken door een beroep op privacy. 

Het Bureau Jeugdzorg in Amsterdam onder leiding van de legendarische oud-gemeentesecretaris Erik Gerritsen verspreidt brieven waarop staat ‘Ieder kind veilig’. In feite worden door bestuurders en medewerkers kinderen als objecten behandeld, die geld opleveren en werkgelegenheid bieden.

In het boek Economie laat ik zien hoezeer perverse prikkels een gedrag uitlokken van medewerkers op de werkvloer dat niet past in een vredelievende en humane samenleving.

Jongetje ontvoerd

Hier bespreek ik twee gevallen omdat er een einde moet komen aan praktijken die de formele karakteristieken vertonen in de ogen van de kinderen van een bezetting, ook al ontbreken uniformen en laarzen.

In het geval van een jongetje van zeven jaar maak ik sinds 23 november 2013 uit eigen waarneming de volgende handelingen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam mee. Nadat het kind bijna vier jaar vredig woonde bij zijn moeder en naar een goede school in Amsterdam ging, de Willemsparkschool, werd hij op 23 november ’s middags om 14.30 uur van die school ontvoerd door Jeugdzorg, naar een geheime plaats vervoerd, buiten het zicht van de moeder gebracht die om 15.00 uur tevergeefs haar kind uit school kwam halen.

De jongen werd naar een geheim pleeggezin gebracht, op een voor hem inferieure school geplaatst, mocht zijn moeder nauwelijks meer zien en ansichtkaarten van vriendjes werden niet aan hem uitgereikt.

De senior gezinsmanager, mevrouw L., weigerde onlangs het schoolrapport van de jongen aan hem en zijn moeder te laten zien. Ook zegde zij heel laat bezoekmomenten van moeder en kind af. Afspraken voor telefonische contacten tussen moeder en zoon werden op last van mevrouw L. afgezegd. Door haar en mevrouw M. van het pleegouderbureau Spirit wordt het kind verboden te spelen met vriendjes van hem van een half jaar geleden. 


Kortom, onder leiding van Gerritsen wordt uitvoering gegeven aan een programma van geestelijke kindermishandeling, uitgevoerd door hardvochtige leken. De jongen is diep ongelukkig doordat hij in feite als een jeugdgevangene wordt behandeld en geïsoleerd. 
     
Zoiets speelt ook bij Jeugdzorg Zutphen, waar twee kinderen uit huis zijn geplaatst omdat de moeder uit Letland alleen Russisch spreekt. Deze casus trekt internationaal de aandacht, onder andere van de zijde van de Russische ambassadeur in Nederland. Hier wordt een onmenselijk programma uitgevoerd door het Leger des Heils, dat de kinderen medische verzorging onthoudt, de moeder intimideert door haar onnodig psychisch te laten onderzoeken en rechters op het verkeerde been zet.

Gerritsen stuurt dreigbrieven, waarin hij zegt dat geestelijke kindermishandeling onder zijn hoede niet mag worden vergeleken met de lichamelijke mishandeling van kinderen in de oorlogsjaren. Hij ontkent echter niet dat moreel sprake is van vergelijkbare handelingen, nu in vredestijd. 
Ik vind daarom dat Bureau Jeugdzorg in Amsterdam met de dames L., mevrouw K. en M. en het Leger des Heils in Zutphen met de heren Veddeler en Pormes, een einde moeten maken aan praktijken, waarvoor heel Nederland zich moet schamen.

Prof. Arnold Heertje 

Update: 


....."Sterker nog, perverse financiële prikkels maken van hulpbehoevende kinderen in de jeugdzorg winstgevende en werkgelegenheidscheppende producten ten behoeve van tientallen elkaar de financiële bal toespelende instellingen met de formele karakteristieken van een criminele organisatie, omdat de kinderen om wier bescherming het gaat uit beeld zijn verdwenen. In Amsterdam onder het toeziend oog van de voormalige wethouder Pieter Hilhorst."

Arnold Heertje 

Update: Jeugdzorg wil professor Heertje censureren
 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/wij_hebben_ook_nog_een_pressiemiddeltje_achter_de_hand.html

Update: 11 april 2014


Ik heb zojuist met Arnold Heertje gesproken.

Jeugdzorg is totaal van het padje af, zij hebben via hun advocaat (een advocaat die jeugdzorg verdedigt heeft geen enkele moraal) geprobeerd de uitgever van Arnold Heertje zijn boek te intimideren, zodat die hun een kopie van het manuscript zou sturen. Want zij willen perse zien wat hij over jeugdzorg heeft geschreven. Wordt zeker te heet onder de voeten van die stel kindermishandelaars. Ze zijn als de dood dat een breed publiek te weten komt wat voor smerige handelingen deze instantie verricht puur om zo veel mogelijk subsidie te vangen.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/gelijk_oversteken.html#comments

Ilja


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/interview-met-rawi-en-dope-d-zangers.html


UPDATE: 21 mei 2014

Aan alle betrokkenen bij jeugdzorg die mij hebben benaderd.

De heer Gerritsen, directeur van het inhumane bureau jeugdzorg Amsterdam (zie voor het begrip inhumane jeugdzorg mijn boek 'Economie' verschenen bij Prometheus, voorwoord en bladzijden 326 en 327), wekt de indruk dat de rechter mij heeft verboden zijn handelwijze alsmede de inhumane benadering van zijn medewerkers aan de orde te stellen. Sommigen van u zijn daardoor aangeslagen.
Van een dergelijk oordeel van de President is echter geen sprake, integendeel. Blijkens onderdeel 4.9 van het vonnis ben en blijf ik vrij de inhumane praktijken van jeugdzorg in Amsterdam en elders bloot te leggen, individuele gevallen aan de kaak te stellen en ook de namen van medewerkers in het uitoefenen van hun functie te noemen. Van deze vanzelfsprekende vrijheid blijf ik samen met u gebruik maken door u individueel te steunen en met enkele andere betrokkenen jeugdzorg zodanig aan te pakken, dat op den duur van humane jeugdzorg sprake is.

Het is waar dat ik sommige aanvankelijk gebezigde bewoordingen niet mag gebruiken, zoals het woord 'ontvoeren', maar daar hebben u en ik geen last van. Immers, wij hebben door de openbare zitting en de vrijheid die mij is gegund, jeugdzorg uit de sfeer van privacy, intimidatie en geheimhouding gehaald en onderwerp gemaakt van publiek debat. Dit alles zeer tegen de zin van jeugdzorg.

Daarom roep ik u op door te gaan met de huidige aanpak: openbaarheid, blootleggen van wat medewerkers zich menen te moeten veroorloven op de werkvloer, een einde maken aan het vanwege winstbejag geestelijk en soms lichamelijk mishandelen van kinderen, terwijl hun bescherming de bedoeling is.
Wij gaan door met de strijd, versterkt door het vonnis van de President.

Mijn bericht mag u uiteraard verspreiden.

Hartelijke groeten,
Arnold Heertje
 

50 opmerkingen:

 1. Professor Doktor Heertje, ik zie u niet meer als wetenschapper. Een aantal stukken in de pers zijn éénzijdig, niet objectief en niet controleerbaar. Zonder enige onderbouwing of onderzoeks resultaat wat, wie gedaan, dan wel niet gedaan heeft, noemt u namen van medewerkers van Bureau Jeugdzorg die zich niet kunnen verweren vanwege privacy van hun dossier en hun werknemerschap van Bureau Jeugdzorg. U hangt mensen, met naam en toenaam aan de hoogste boom, zonder dat ik kan controleren of wat u zegt terecht is. De rechter bepaald in bovenstaande cases, als men het hier niet mee eens is, kan in beroep. De rechter laat zich meestal niet beïnvloeden door medewerkers van BJ, zie het aantal gevallen dat BJ hun advies niet gehonoreerd zagen. U maakt zichzelf hiermee voor nu en de toekomst volledig ongeloofwaardig. De wetenschap onwaardig.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nou beste (vermoedelijk) jeugdzorgmanager van een Bureau Jeugdzorg dat ik helaas van binnenuit ken...Die reactie kwam snel! Dat moest er even uit zeg. Crisismanagement binnen enkele minuten na plaatsing van het stuk. Het valt ook allemaal niet mee voor jeugdzorgtoppers heden ten dage. Net de wethouder Hilhorst voor het BJZ-karretje gespannen (ik bedoel ingewerkt) wordt hij weggehoond door de burgers van Amsterdam. Weer opnieuw beginnen!

   En tot overmaat van ramp heeft recentelijk een bekende Nederlander zich geschaard bij het leger van jeugdzorg-critici op een volhardende wijze. Natuurlijk spreekt Heertje niet zomaar voor de vuist weg als hij jeugdzorg onder handen neemt. Hij kent verschillende casussen persoonlijk en kan uit eigen waarneming en gevolgtrekking daar hele zinvolle meningen op baseren.

   Natuurlijk vervelend voor BJz dat hij dat met naam en toenaam doet, want anders dan de gemiddelde ouder kan deze criticaster niet bestraft worden met het de nek omdraaien van de omgangsregeling zoals bij in de hoek gedreven ouders wel zo makkelijk kan. Ik zou zeggen....voor de komende tijd veel sterkte!

   Verwijderen
  2. **De rechter laat zich meestal niet beïnvloeden door medewerkers van BJ**

   Nee klopt. 9 van de 10 kinderrechters hebben al bij voorbaat in een achterkamer met BJZ medewerkers alles beslist ( zoek een term op: tripartite overleg ).

   Oh en jeugdzorg mag heus wel reageren, zij verschuilen zich achter de term privacy omdat als zij open kaart gaan spelen zij keihard door de mand zullen vallen met alle gevolgen en onderzoeken van dien.

   Maar u bent vast even door jeugdzorg er bij gehaald om een beetje damage control te doen. geloof me je maakt het alleen maar erger :)

   Verwijderen
  3. Altijd die laffe Jeugdzorg reactie: de rechter vind goed wat we doen dus doen wehet goed.

   Helaas zit daar een kern van waarheid in, tenzij men - met prof. Heertje - van mening is dat er in het "civiele" jeugdrecht geen sprake is van een rechtsstaat.

   De dossiers die de rechter voor ogen krijgt van Jeugdzorg volgen een bepaald vast stramien, itt tot het eventuele verweer. De rechter ziet zelf het kind in relatie tot de ouders nooit, heeft daar ook geen tijd voor. Om een volledig dossier te doorgronden moet je er minstens een week zo niet een maand op studeren. Doet die rechter niet. Als ik zie dat de pakweg 7 leugens die in het dossier van BJZ staan niet worden doorgestoken en als een herhaalde leugen van BJZ in de rechtbank wordt toegestaan, en de advocaat die daar wat over opmerkt de mond wordt gesnoerd, dan zegt mij dat genoeg over de kwaliteit en objectiviteit van rechters.

   Jochem

   Verwijderen
  4. '..het aantal gevallen dat bjz hun advies niet gehonoreerd zagen..' Als de rechters iedere aanvraag van bjz zouden honoreren, dan woonde er geen kind meer thuis.

   Verwijderen
  5. BJZ oftewel jeugdzorg heeft NIETS maar dan ook NIETS met wetenschap te maken. Als dat zo was, zouden de vele onderzoeken, die tot nu tot gedaan zijn, niet genegeerd worden.

   Ik noem er een paar:
   1. Ido Weijers - Tekortkomingen bij de uithuisplaatsing
   2. Kinderombudsman - Is de zorg gegrond
   3. Kinderombudsman - Van leerplicht naar leerrecht
   4. W. Slot - 909 zorgen
   5. Ido Weijers - Parens Patriae

   De wetenschap wordt binnen jeugdzorg stelselmatig genegeerd. Naar aanleiding van het laatste onderzoek van de kinderombudsman, die geld een perverse prikkel noemde, reageerde Sprokkereef: "O, ja, het is bekend, dat er fouten in de dossiers zitten."

   Het is onderzocht dat:
   1. er veel fouten in de dossiers zitten
   2. Dat de fouten er niet uitgehaald worden
   3. Dat de fouten altijd een negatiever beeld schetsen van de ouders, dan klopt
   4. Dat op basis van deze slechte dossiers kinderen onterecht uit huis geplaatst worden

   Maar jeugdzorg komt er voortdurend mee weg alles naast zich neer te leggen.
   Ach, de politiek slaapt verder. Het kost toch maar 4 miljard euro per jaar een zeer veel leed.

   Verwijderen
  6. Een andere Econoom onderzocht de gevolgen (dus eveneens financieel als qua leed en schade) van pleegplaatsen t.o.v. thuis de hulp geven: Joseph J. Doyle jr., 2007.
   Met rand-om toewijzing of de kinderbeschermingsmaatregel toch via thuis of via een pleegsetting (UHP) moest worden uitgevoerd, bleken pleegkinderen het naderhand veel slechter te doen, tot 5x vaker suicide; ja, dan blijkt jeugdzorgwerk met UHP wel gevolgen te hebben, ook na het 18 worden, uit zicht van inspectie en de gewetensvolle gezinsvoogd met een blinddoek voor.

   Naast dat de Kinderombudsman eind 2013 het over ˊperverse prikkelˊ had (Kinderen zijn dan werkgelegenheidsobjecten) had afgelopen maandag prof. Jo Hermanns het ook over ˊperverse prikkelˊ, ondanks de mooipraat dat de jeugdzorg heel geloofwaardig met de client gaat praten en de beslissingen aan de client gaat overlaten, in overleg, en verzwegen met een wakend oog dat tot dwangzorg kan leiden.

   Perverse prikkels om het werk (en daarboven de financien te bewaken) staan haaks op het economische aspect van schade veroorzaken aan mensobjecten.

   Verwijderen
  7. @Anoniem12 april 2014 00:03,

   Joseph J. Doyle jr zou ook eens moeten onderzoeken naar de uitgaves voor de werkkampen in het buitenland waar kinderen naartoe gestuurd worden ter africhting (dat kan van alles zijn, werk doen wat ze normaal niet mogen doen, met criminele kinderen in aanraking komen. Ze worden zowel mentaal als fysiek mishandeld, dus de angst wordt er wel ingeslagen). Wie bekostigd dat, de regering? Ouders hebben geen weet waar hun kinderen zijn, dat wordt geheim gehouden. De landen momenteel bekend voor deze kampen zijn Oekraïne en Frankrijk.

   Verwijderen
  8. Dr. Susan L. Smith bevond uit een zeeeer groot onderzoek (2010: 'Keeping the Promise') dat de reguliere jeugdzorg te ondeskundig was, waardoor kinderen niet de juiste hulp kregen van de nodige specialist; jeugdzorgwerkers herkennen die signalen niet om juist door te kunnen verwijzen en luisteren niet echt naar ouders, die vragen om een diagnose bij een bepaalde passende specialist.
   Diagnostiek mag kennelijk niet, omdat jeugdzorg dan door de mand valt.

   Aanbevolen werd toegessneden doelgroepingangen te creeren om tot de juiste en helpende indicaties te komen.
   De ellende van jeugdzorghulp bij omgangssabotage ofwel vechtscheidingen is een voorbeeld van zo'n doelgroep waar specialisme nodig is: urgent de saboterende ouder leren wat ze doet, wat het kind opvangt en beinvloedt.
   Ook adoptie- en pleegzorgproblematiek is specialistisch werk dat niet in ondeskundig BJZ thuishoort.
   Enz..

   Verwijderen
 2. Ik ben helaas ook ervaringsdeskundige met dit bureau. Ik ben blij met geschreven stukjes van mensen als prof. Heertje. Gewone ouders kunnen net zo goed in het luchtledige praten. Dit heeft voor de gewone ouder doorgaans meer effect als gehoord worden door BJZ.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben even in de war met BJAA... Was het nou Gezinsgeneriek werken of Geenszins generiek werken??

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In de oorlog werden veel (Joodse) kinderen ondergebracht in pleeggezinnen. Heel soms kwamen de ouders van die kinderen terug na de oorlog.. In veel gevallen kregen zij hun kinderen nooit meer terug. Op gezag van de overheid en de instantie die toen over Jeugdzorg ging. Men vond het beter als de kinderen niet terugkeerden naar het gezin van oorsprong want zij hadden nu 'andere' (men bedoelde 'betere') religieuze en culturele waarden aangeleerd en opgedaan. Er is weinig anders nu en beter is het al helemaal niet. Medewerkers zijn in veel gevallen totaal ondeskundig, hebben te weinig kennis en vaardigheden, en ook kinderrechters lijken niet meer de deskundigheid en betrokkenheid in huis te hebben die ze dertig jaar geleden nog wel hadden. Het wordt de hoogste tijd dat dit stelsel op de schop gaat!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uit die ervaringen is adoptiewetenschap (met ook pleeg-kennis) voortgekomen.
   Sinds 1980 is bekend dat kinderen een hechtingsprobleem, onveilige gehechtheid tot zelfs hechtingsstoornis (2%) kunnen oplopen, waar zeer specialistische testmethoden en diagnostiek voor bestaan, tegenwoordig. Maar dit wordt door jeugdzorg volkomen genegeerd!!! Dat is niet alleen vreemd, maar ook een vorm van kindermishandeling, dat niet de ouders maar de gezinsvoogd doet.
   Politici en vele rechters slapen.
   Goed: maandblad FJR 2012/95.

   Verwijderen
 5. Ook ik moet hier even op reageren.

  Wij zijn iedereen die zijn verhaal met anderen deelt enorm dankbaar. Dankzij alle verhalen over het gevaar dat jeugdzorg is voor je gezin, zijn wij net op tijd vertrokken naar het buitenland. Wij kwamen in aanraking met jeugdzorg nadat een kind van ons was uitgevallen van school en een ijverige leerplichtambtenaar dit meldde bij het AMK. Je komt dan in een volkomen surrealistische wereld terecht, waarvan het verbijsterend is, dat dit in Nederland gebeurt. Maar het is zo. Het gevaar dat je kind uit huis geplaatst wordt is levensgroot.

  Wij kennen:
  1. NIEMAND die tevreden is over jeugdzorg
  2. GEEN ENKEL dossier dat klopt
  3. GEEN ENKELE integere, wijze jeugdzorgwerker

  Toen ons bleek dat alle horror-verhalen volledig overeen kwamen met onze eigen ervaringen, hebben we in stilte ons vertrek voorbereid. Dezelfde dag dat we vertrokken waren, stond de politie op de stoep, gestuurd door de Raad voor de Kinderbescherming. Ook in het buitenland moet je oppassen. Bij ons proberen ze de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden voor hun karretje te spannen. Hoewel wij als ouders gewoon het gezag hebben en ons kind gewoon weg wilde, proberen ze de autoriteiten te laten geloven dat het hier om kinderontvoering gaat en een zusterorganisatie achter ons aan te sturen. Want "ze maken zich ernstige zorgen". Niet om ons of ons kind, want dat kennen ze totaal niet, maar om hun baantjes. Het is ongelooflijk!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Onze leerplichtambtenaren waren tevreden over BJZ omdat zij samenwerkten met BJZ. Eentje kwam zelfs uit die hoek. De school was ook een gewillig vriendinnetje van BJZ.

   Prof. Heertje vergeet hier het Leger des Heils te noemen.
   We weten inmiddels wel hoe sadistisch onze regering en hun gezinsmishandelende partijen opereren, men schuift hun verantwoordelijkheid af op de gemeentes, hoeven ze niet aangeklaagd te worden. Wij zijn te laf! Het gaat maar door. Schrijven heeft nut maar tot wanneer? Tot hoeveel slachtoffer(tje)s meer?

   Rechters, RvdK, Politie, alles wat eindigt op Z, LdH, onderwijs/scholen - primair, secundair, zorg, instellingen en nog meer moeten het straks met minder doen en dat is angstig. Ja, angstig om niet meer zonder deskundigheid bakken met geld te krijgen ... ze verdienen namelijk geen geld door eerlijk werk.

   Rechters zijn net clowns in zwarte jurken, je kan erom lachen. Ze verzinnen zelf ook een hoop om de OTSen en UHPen te verlengen of op te leggen. Ik heb ze meegemaakt, je oren flapperen als je ze hoort liegen! Leugenaars, oplichters zijn ze. Ik vind nog steeds dat kinderrechters geen bestaan mag kennen, kinderen moet je dingen leren, ouders hebben die taak als eerste.

   Kinderen willen ook vrijheid en een onbezorgd leven leiden. Weg stemmen die hap. Alle kinderen moeten dan voor elk klein akkefietje een OTS of UHP krijgen, of naar een werkkamp in het buitenland, of je nou 11 of 18 bent.

   Verwijderen
  2. BJZ, Jeugdbescherming (niet te verwarren met de RdvKinderbescherming), LdH, WSJ of WSG, SGJ, allemaal gezinsvoogdij naast ingangsfuik.
   De huisarts als indiceerder en doorverwijzer is beter en - zo bleek - goedkoper, een heel erg stuk goedkoper per gemiddelde/case.
   Maar gemeenten gaan nu BJZ onder een nieuwe naam inkopen! Pas op! En laat politici weten!

   Verwijderen
 6. Nou zeg, @ Kik de Jong, alsof we ons eigen verhaal lezen. Trouwens @ anoniem bjz-er, bjz erkent niemand als wetenschapper en neem niemand (behalve zichzelf) serieus. Dat is overmoed van bjz en het niet kunnen omgaan met kritiek. Wat makkelijk om iemand dan af te serveren. Steek je hand in je eigen boezem. Stelletje machtswellustelingen zonder realiteitszin.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is juist:
   De jeugdwet is doorgezet zonder zich aan te passen wegens de signalen dat deze a.s. wet zo lek en gevaarlijk is als een rieten mandje (als boot);
   Hoogleraren (orthopedagogie, psychiatrie, ontwikkelingspsychologie, etc.), maar ook jeugdpsychiaters, beleidsdeskundigen met specialisatie, en cliëntenvertegenwoordigers hebben vanwege de 'lekken' de politiek en de betreffende ministeries ingelicht en geadviseerd, maar er werd enkel gekeken naar de mooipraat vanuit jeugdzorg. De jeugdwet komt er aan. Is door de Eerste Kamer reeds aangenomen nog voordat het daaronder hangend Uitvoeringsbesluit (met grote lekken) bekend werd en had kunnen worden meegewogen.

   Hoe mal moet je als politicus zijn om dan toch voor te stemmen?
   Verwaterend decentraliseren maakt de gespecialiseerde deskundige zorg/hulpverlening onvindbaar, omdat de 'ingang', de jeugdzorgwerkers die de cliënt zien, niet de medische kennis heeft om medische aspecten of dito oorzaken mee te (laten) wegen in de hulp-inzet van wijkteam of gezinsregisseur. ::
   :
   Na het niet lukken van de bewaakte Eigen Kracht zal er veel dwangzorg (OTS, UHP, Oh) worden ingezet, al dan niet als spook-OTS onder bedreiging van het gezin door de jeugdzorgwerker.
   De vos verleert zijn streken niet zomaar!

   Verwijderen
 7. Sinds wanneer zijn deze familierechters zo onpartijdig dan , en/of niet meer zo zelfingenomen dan..? Is er dan toch nog een sprankeltje hoop op rechtvaardigheid ..?Wie is deze gelukkige anonieme die dat heeft mogen ervaren ..?
  Voordat we voorbij gaan aan de weerbaarheid van de jeugdwerkers en hun privacy die ernstig geschaad zou worden ...Maken jeugdwerkers zichzelf 'beroepshalve' niet heel ernstig schuldig aan het totaal onweerbaar maken van ouders en kinderen ,en wel op een zodanige wijze van juridische intimidatie, dat het woord privacy totaal niet meer kan bestaan in de vocabulaire van een ouder of kind.In beginsel worden grondrechten al zwaar geschonden ...dus weg met dat geblaat over privacyschending van jeugdwerkers,of zgn een oplossend hoger beroep .Niets anders dan een theorie,die dag in ,dag uit,telkenmale opnieuw wetenschappelijk wordt onderbouwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Erik Gerritsen: @SvenSnijer wil je namen van mijn medewerkers schrappen? Zoals je weet is dit juridisch laakbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als jij weet dat je niets te verbergen hebt nog jouw medewerkers dan is er toch niets aan de hand? Ga lekker van uw (klein)kinderen en eega genieten, heb ze lief met uw hart en ziel. Vergeet niet wat u zou overkomen als zij van u werden vervreemd, of zelfs die van uw medewerkers A. B. C. en ook mevrouw D. vooral niet vergeten dhr. T van Taal> expert op uhpen bij kinderen met multi-talen enz.
   U bent een lei(ij)der van niets. Een echte luistert naar kritiek en klachten, zoekt vervolgens oplossingen voor de criticus of de klager. U en uw medewerkers en collega's all over NL en Europa hebben er werkelijk geen kaas van gegeten.

   Getekend, S. L te W. Deskundige in het natrappen, en terecht.

   Verwijderen
  2. Algemeen een achternaam zonder voorletter(s) is dus in de ogen van Erik G. wel gevaarlijk en laakbaar, maar het niet-corrigeren waar belezen ouders klagen over de verkeerde dwang-inzet is ongevaarlijk en niet-schadelijk....?
   Dat zegt Erik G. dus.
   Zijn jeugdzorgwerkers worden door zijn mooipraat beschermd, maar 'zijn' pleegkinderen niet, in tegendeel!

   Moeten de directies van de stichtingen BJZ niet eens gaan leren wat Joseph J. Doyle jr. in 2007 publiceerde? En kijken of diens bevindingen gelijkenis vertonen met andere wetenschappelijke bevindingen? Ja, die zijn er.
   Daarom had deze goedverdienende toplaag meer aan het kind met zijn kind-ouderband en familiebanden moeten denken, en niet alle onzinnige smoesbeweringen van hun jeugdzorgwerkers en gezinsvoogdjes moeten geloven.
   Vele (3 op de 4) cases met UHP zijn gevaarlijk onjuist in de inzet (onder dwang) richting gezin en kind.
   De gevolgen voor de opgegroeiden kunnen fataal zijn.
   Maar daarover leggen deze topheren geen verantwoording af, omdat het kind dan 18+ is en niet meer onder het aan BJZ gegeven mandaat valt.
   UHP blijft daarom toch erg gevaarlijk, zeker zonder integrale diagnostiek en passende therapie!

   Waarom mag een gezin met het kind niet naar een testend onderzoekend orthopedagoog-generatist van jeugdzorg? Dat is dus om de verkeerde inzet van jeugdzorg af te schermen: geen bewijs toelaten als het even kan! Mooie zorg is dat! Erg gewetensvol maar niet heus!

   Verwijderen
 9. De term kinderrechter is eerder al zo negatief beladen geraakt dat men zich jeugdrechter is gaan noemen. Zoals bij auto´s waarvan algemeen bekend is geworden dat sprake is van een beroerde kwaliteit. Het grapje ging, over een bepaald merk, dat je ze kon horen rotten als je goed luisterde.

  Nu heten ze dus jeugdrechter, maar het helpt niet, want ouders, belanghebbenden en geërgerde deskundigen slagen er steeds beter in om informatie uit te wisselen en te publiceren. Dankzij internet gaat deze informatie-uitwisseling sneller dan knoeiende overheidsambtenaren hun functie van naam kunnen laten veranderen.

  Er is blijkbaar onrust en onvrede onder het judgeaille (http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/WetenschapsOnderzoek/Overzichtonderzoeksprojecten/Pages/Positie-jeugdrechter.aspx). Men schuift ongemakkelijk op het stoeltje, er wordt ´s nachts gewoeld in rechterlijke mandjes.

  Wat is het geval? Langzamerhand weet IEDEREEN dat jeugdzorg een puinhoop is, en dat de rechter wel de bevoegdheden heeft, maar er niets aan doet. Dat invulling geven aan rechterlijke taken als beschreven in de NVvR-rechterscode (http://www.nvvr.org/view.php?Pagina_Id=50) niet lukt. Dat de onafhankelijkheid van de rechter de facto is losgelaten. Dat verdragsrechten van kinderen en (meestal) vaders stelselmatig worden genegeerd en geschonden.

  Het deksel van de grootste beerput in onze vaderlandse geschiedenis begint steeds harder te lekken. De containment lijkt versleten. Een lijk met potentieel welhaast nucleaire dimensies dreigt uit de kast te vallen. 4 mrd per jaar. Inclusief bijkomende kosten en schade is in de laatste dertig jaar minstens 100 mrd verknoeid aan zinloze en schadelijke overheidsbemoeienis. Nederland had een rijk land kunnen zijn. De druk wordt hoger en hoger. Steeds meer deskundigen steken hun nek uit, tegen de confirmatieneiging in, en benoemen de ernstige misstanden in het Nederlandse – zogenaamde – jeugdrecht. Rechters die blindelings vertrouwen op beweringen en verzinsels van HBO´ers met een kletsopleiding als MWD. Een academisch werk- en denkniveau is om meerdere redenen al veel langer buiten bereik. Er ontstaat Internationale uitwisseling, o.a. met Engeland. De geur van bederf en verrotting hangt intussen bij élke windrichting boven de Noordzee. Er is steeds vaker Internationale bemoeienis, zoals door de Turken, de Letten, de Polen en de Europese commissie voor de verzoekschriften, waar NB de Roemeense vertegenwoordiger bij herhaling schande spreekt van de wantoestanden in Nederland en Engeland.

  Het maakt langzamerhand het verschijnen op verjaardagen van familie en vrienden tot een risicovolle opgave. Er worden kritische vragen gesteld. Leken NB, die terecht het functioneren van de persoon en rechterlijk ambtenaren in het algemeen in twijfel trekken.

  Een ondeugdelijk systeem. Afspraken tussen de ´ketenpartners´. Openlijke, uiterst pijnlijke kritiek en vele schokkende publicaties. Een knagend gevoel van onmacht en onvrede vreet waarschijnlijk vrijwel permanent aan de rechterlijke gemoedsrust ..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Bij ons heeft de Raad van de Kinderbescherming Groningen het OTS-verzoek van BJZ Drenthe afgewezen. Het OTS-verzoek bevatte drie verzonnen zorgmeldingen. Ik had drie werkdagen om mij te verweren tegen dit OTS-verzoek. Alle genoemde informanten hebben geprobeerd dit OTS-verzoek te stoppen. BJZ hield zich onbereikbaar voor de informanten die ze nb zelf opgevoerd hadden. De Raad had de zaak al aangenomen.
  En meneer de Jeugdzorgmedewerker die als eerste op dit stuk reageerde: De Raad was zich totaal niet bewust van de leugens en het gemanipuleerde rapport. Normaliter wordt zo'n rapport automatisch voor waar aangenomen.
  Wij hadden echter enorm veel geluk. Wij troffen een raadsmedewerkster met een hart. Zij heeft mij en mijn moeder beloofd om het OTS-verzoek van BJZ Drenthe op waarheid te toetsen. En ze heeft woord gehouden. Al in een heel vroeg stadium heeft ze BJZ Drenthe verzocht om het OTS-verzoek in te trekken. De divisiemanager van BJZ Drenthe weigerde dit pertinent. Zo verschrikkelijk overtuigd was ze van het feit dat ze dit wel zou winnen. Geen moment heeft ze compassie gehad voor mijn kinderen, die heel ernstig geleden hebben onder dit gevecht tussen BJZ Drenthe en mij als ouder.
  De divisiemanager van BJZ Drenthe was er volledig van overtuigd, dat haar OTS-verzoek ingewilligd zou worden ondanks drie verzonnen zorgmeldingen, een aangifte van valsheid in geschrifte plus de ondersteuning van de scholen van mijn kinderen en Accare die ik als ouder kreeg. Dus ondanks al deze factoren was de divisiemanager er 100% zeker van dat die maatregel zou komen. Dat zou u genoeg moeten zeggen, niet?
  Overigens zijn we nu anderhalf jaar verder als gezin. Zonder maatregel. Afgezien van de PTSS die ik overgehouden heb aan deze actie van BJZ Drenthe en het feit dat mijn kinderen nu alles wantrouwen wat zich hulpverlener noemt, gaat het uitstekend met mijn drie kinderen. Mijn kinderen van wie ik heel veel houd en op wie ik beretrots ben.
  Mevrouw de divisiemanager heeft bij een klachtbehandeling (ongegrond verklaard natuurlijk) laten weten, dat zij zich het recht voorbehield om mijn kinderen dit nog een keer aan te doen.
  Hoort u dat meneer de jeugdzorgmedewerker: Ze vindt het een recht!!!! om mijn kinderen dit aan te doen.

  Annette Peut
  Assen

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/wij_hebben_ook_nog_een_pressiemiddeltje_achter_de_hand.html

  Bureau Jeugdzorg, de moedermaffia van Nederland, duldt geen tegenspraak. Vraag maar aan Ilja. Tegenwerken en stennis trappen als je broertje en zusje uit huis gehaald worden, leidt tot heftige represailles.

  Jeugdzorg, en ook het Leger des Heils, schuwen niet om kleine kinderen, andermans kleine kinderen, in te zetten om het verzet van hun slachtoffers te breken. Tikkeltje dramatisch misschien, maar wij volgen het dossier van Ilja al 2 jaar en uit alles in dat dossier spreekt dat Jeugdzorg een maffiose betuttelmachine is die haar eigen kindervleesetende praktijken kan doorzetten dankzij een vernuftig netwerk van bureaucratische en juridische inteelt.

  Dat ziet ook professor Arnold Heertje, die zich persoonlijk met de kwestie van Ilja en zijn moeder bemoeit. Afgelopen week schreef hij een column waarin hij zich boos maakt over de zaak, en Jeugdzorg en het Leger des Heils hard aanpakt: "Hier wordt een onmenselijk programma uitgevoerd door het Leger des Heils, dat de kinderen medische verzorging onthoudt, de moeder intimideert door haar onnodig psychisch te laten onderzoeken en rechters op het verkeerde been zet." Jeugdzorg reageert nooit openlijk.

  Dus ook nu niet. De feeksen van Jeugdzorg zijn gewoon naar de uitgever van Heertje gestapt en eisen inzage in het manuscript van zijn volgende boek, omdat hij daarin Jeugdzorg nog verder kapot schrijft. Censuur eisen via backchannels: hoeveel van dit soort shit moet Jeugdzorg nog uitvreten voordat iemand in een controlerende functie 'genoeg = genoeg' zegt? Ook het Leger des Heils reageerde op de column.

  Door bij RTL met advocaten te dreigen als die de namen van betrokken BJZ- en LdH-medewerkers L, K, M, Pormes en Veddeler niet zouden censureren. Dat deed RTL. Wij niet. Want fuck censuur en fuck achterbakse pressiemiddelen. We zien de advocatenfax wel weer binnenrollen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. DUS: conclusie:
  Heertje grondt zich wetenschappelijker dan de mooipratende heren/dames van Jeugdzorg (BJZ/LdH/WSJ/SGJ).
  En de onafhankelijke andere wetenschappers bevestigen zijn conclusie.
  En frappant!!: ook ervaringsdeskundige ouders zien daarin meer juistheid dan in de mooipraat vanuit BJZ.

  Het is kennelijk een zwart potje dat de ketel tracht te verwijten dat die zwart ziet, maar zelf zwarter is, en dat betekent in de praktijk:
  De 'beschermers' van jeugdzorg zouden hun geweten eens moeten loslaten in de vrijheid van echt onderzoeken wat ze doen zonder de zichzelf afschermende smoesjes waarachter verscholen wordt door deze beroepsgroep van antimedisch-opgeleiden.

  M.a.w.: jeugdzorgers: schaam u!!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Minister Edith Schippers vindt het niet kunnen dat bisdom Roermond misbruik maanden (?!) onder de pet hield (o.a. Nu.nl).

  De overheid doet zelf precies hetzelfde met de misstanden in de jeugd'zorg', maar dan al meer dan 30 jaar!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kijk, de regering heeft meer dan 30 jaar geleden een kindje gemaakt met z'n allen. Er werd een baby geboren na veel persweeën. Ze hebben de baby opgevoed tot een moordmachine. Nu kunnen ze dit machine niet stopzetten en willen er van af. Geoorloofde UHP voor de BJZ-instellingen lijkt hen het juiste.

   Wat is het verschil tussen de kidnapping en mishandeling vanuit de kerk, zorginstellingen, de regering, kinderporno-makers, justitie/RvdK, scholen, LdH en BJZ?
   Ze jagen kinderen angst aan, ouders worden in het gewisse gelaten en maken hun leven tot een hel. Daarbij hebben die sadisten het lef om te zeggen dat zij nergens van op de hoogte zijn. Struisvogels hebben nog een eigenwaarde, maar zij? Als er mensen zijn die weten hoe ze hulp moeten vertragen met allerlei kindersmoejes dan zijn zij het wel; de ontvoerders van onze kinderen en de opdrachtgevers.

   Nog een vraag: hoever is Dullaert met zijn onderzoeken? Is dat afgerond? Heeft zijn onderzoek enige nut tot stopzetten van de zgn zorg vanuit BJZ én de regering een klap om de oren te verkopen? O, nee hun kop is veelal onder het zand.

   Verwijderen
  2. De kinderombudsman.nl heeft eind 2013 een rapport uitgebracht van zijn deelonderzoek (niet via gezinnen) en het bleek maar weer eens dat waar vele wetenschappers al voor waarschuwden er vele fouten gemaakt worden richting de rechters.
   Maar dit wordt uiteraard genegeerd, en de verbazing is van korte duur geweest. De politiek vergeet ˊt liever. Het zou anderszins consequenties hebben voor de a.s. jeugdwet die ze met lekken en erger hebben aangenomen, ook door de Eerste Kamer.
   Dat heet volksvertegenwoordiger, maar ze zijn jeugdzorgvertegenwoordigers!

   Verwijderen
 14. We zeiden het ak=l, als de naam zodanig verpest is dat hij wordt geassocieerd met overheidsterreur en kindermishandeling wordt die snel gewijzigd.

  Onlangs heeft BJAA, de meest bekende afdeling van de Nationale leugenindustrie z´n naam gewijzigd in Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA). Jeugdbescherming? Laat me niet lachen.

  En wij hebben het lekker nu al door hoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. De eerste jeugdzorgnazi die ooit ook maar in de buurt van mijn vlees en bloed komt hoeft zijn naam niet gecensureerd te zien. Die kun je gewoon lezen.... op zijn grafsteen!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Deze sadisten beperken het genot en de vrijheid van kinderen en ouders. Derden mogen zich niet opdringen in huizen van gezinnen tenzij het gezin er zelf om vraagt. Dit hebben die sadisten niet in de gaten. Waarom staat de brute wet van NL boven die van de VN of het IVRK en EVRM?

  Soms zou ik willen dat Nederland de trippelstatus zou verliezen. Armoede laat deuren sluiten die nooit geopend hadden mogen worden. Door die subsidies blijven er meer kind en ouder-onterende stichtingen uit de grond schieten. En door wie? Zouden zij ook weten hoeveel kinderen naar het buitenland worden ontvoerd? Ik denk dat zelfs een groot gedeelte van Nederland niet eens weet wat er met kinderen in jeugdgevangenissen, crisiscentra's en gesloten residenties (wat een duur oord om kinderen her op te voeden) gebeurt.

  Iedere gek die aan onze kinderen komt heeft bloed aan zijn/haar handen kleven dat ze nooit meer kunnen afwassen. Bedreigen en straffen is niet de oplossing. Nooit geweest. Fouten worden gemaakt en daar kan lering uit getrokken worden. Zelfs een rechter is dat vergeten tegenwoordig. Ze zijn geen wijze (heel)meesters meer maar ongeïnteresseerde onmenselijke aliens.

  Brrr, wat een wereld.

  Ik ben het eens met anderen; kinderrechters en -gevangenissen/instellingen dienen niet te bestaan. De burgemeester dient op zijn kinderen te letten en de inwoners, zorg te dragen voor hun problemen en die oplossen zonder ze te vernederen of te straffen. Ook dát is niet meer mogelijk. Ze vreten zich vol en rijden in asociale bakken, eten op kosten van de burgers, enz.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is bevreemdend dat deze jeugdzorgwerkers zo ondeskundig zijn, dat ze niet eens vodoende zelfreflexie hebben om in te zien dat ze liegen en bedriegen, manipuleren en insinueren, en dat dit schadelijke gevolgen heeft voor de opgroeiende die eens ontdekt dat er gelogen is en geen echte hulp geboden is, geen juiste ondersteuning aan de kind-ouderband, en de familieband gesaboteerd is zonder diagnostische grond.

   Verwijderen
 17. Cryptogram: Wie draagt lasten en werkt bij Jeugdzorg?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ik ben een verklaard kritikaster van jeugdzorg. Maar ik wil graag wel precies blijven kijken wat er gebeurt. Ik heb een mailtje ontvangen van een vader die zegt dat zijn kind met genoemde aktie weer met hem werd verbonden. Ik kan de betrouwbaarheid van die mail niet controleren. Ik zie in de teksten van Heertje geloof ik niets terug hierover of mis ik iets?
  Ik zou heel graag betere en meer informatie willen mbt de achtergronden van deze zaak.
  Overigens ben ik ook niet voor Razziamethodes ook niet als er soms wel eens hard moet worden ingegerepen. Zie ook mijn weblog http://joepzander.wordpress.com/2014/04/30/herontbinden/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Joep,

   Vader vertelt ook een aantal zaken niet, geef ons even een belletje.

   Verwijderen
  2. Hoi, ik heb je een berichtje gestuurd. ik heb je nummer niet. De uitspraak in casu inclusief namen is trouwens openbaar. zie http://justitieslachtoffers.nl

   Verwijderen
  3. Opmerkelijk: eerst heeft jeugdzorg drie jaar lang niet de juiste hulp tegen omgangssabotage verleend door een deskundige, en dat had urgent aan het begin gemoeten om het kind zo min mogelijk te belasten met foute signalen door die sabotage, want kinderen zijn niet dom, maar PAS kan wel in de psyche ontstaan! Drie jaar jeugdzorg als verergeren van deze case!

   Verwijderen
 19. Ik heb de zaak nog eens erg goed bekeken en het heeft er toch meer van weg dat het jongetje door de moeder was gegijzeld en het dus door Jeugdzorg is ontgijzeld. Er lijkt sprake van flink ouderverstotingssyndroom. Blijft dat Jeugdzorg blijkbaar uit is op een mediacircus door een zaak te beginnen over het niet mogen noemen van namen door Heertje terwijl die door de rechterlijke macht zelf al op internet waren gezet. Waarom begint jeugdzorg Amsterdam geen procedure tegen de Raad voor de Rechtspraak als ze dan toch zo nodig moeten? Dan hadden ze lef getoond. Maar ik vind dat ze daar gewoon niet over moeten zeuren en gewoon ook weer hun oorspronkelijke persbericht online moeten zetten. zie http://joepzander.wordpress.com/2014/05/04/herontbinding-revisited-gegijzelde-kinderen-bij-moeder-weg/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als je kijkt naar de gerechtelijke uitspraak, dan lijkt dit inderdaad een geval van omgangsfrustratie door moeder, maar de zaak zit heel anders in elkaar. Vraag je maar eens af waarom jeugdzorg het persbericht heeft weggehaald...En waarom waren ze zo scheutig met het verstrekken van 'informatie' aan onze blog? Sinds wanneer zijn wij op de hand van jeugdzorg...Ze hebben bewust een verkeerd beeld naar buiten gebracht, maar dit gaat nog een vervolg krijgen.

   Verwijderen
  2. Ik kijk niet alleen naar de rechterlijke uitspraak. Wat dacht je. Ook bijvoorbeeld naar de deskundigen die voor moeder en ten gunste van moeder oordeelden. Die zijn bijvoorbeeld door de tuchtrechter teruggefloten (uit het BIG-register inmiddels) en een weigert zijn verweer te tegen die uitspraak kenbaar te maken.

   Sinds wanneer ben ik dan op de hand van jeugdzorg? Al zo lang ze bestaan niet.
   Ik denk dat het persbericht ten onrechte van internet is gehaald. Dat hadden ze niet moeten doen. Op zich kan ik volgen dat wellicht de vader en kind op dit moment niet zo'n belang hebben bij een mediacircus. Maar dat mag geen argument zijn vind ik. Misschien is jeugdzorg wel bezig ons tegen elkaar uit te spelen. Denk vooral daar eens over na. Ik heb het persbericht weer online gezet inmiddels. De hele uitspraak staat immers online en die gaat veel verder en dieper in op de zaak.
   Als je een publieke uitspraak betwist dan is het wellicht tijd om daar met concrete argumenten te komen. En niet alleen maar komen met "het zit anders in elkaar"
   Ik zie inmiddels nergens dat Heertje uitlegt wat er nou precies fout zou zijn gegaan bij de overdracht aan de vader. Niks wat op razzia zou moeten lijken. Wat is er nou precies mis gegaan bij die overdracht. Ik hoor niets erover. Heertje ontwijkt het en jullie ook.
   We worden uit elkaar gespeeld Sven.

   Verwijderen
  3. Beste Joep, misschien begrijpen we elkaar verkeerd. Natuurlijk ben jij niet 'op de hand van jeugdzorg' als je kritisch kijkt naar deze casus, maar die specifieke zin had betrekking op de informatie die jeugdzorg ons verschafte, wat ze normaal gesproken nooit zouden doen, wetende wat voor soort blog wij zijn (mevrouw kende de blog liet zij weten) en al helemaal niet om privacy-redenen.

   Onze mening over deze casus is gebaseerd op aanvullende informatie bij de gerechtelijke uitspraak, waar we op dit moment nog niets mee kunnen doen, op verzoek van betrokkenen.

   Heertje is inderdaad weinig bereid zijn stellingname inhoudelijk toe te lichten, maar dat kan ook om juridische redenen zijn. Hij wil zich niet mengen in de zaak als zodanig, maar een licht schijnen op de handelswijze van jeugdzorg in het algemeen vanuit een streven naar 'humanisering van de samenleving'.

   Wij blijven deze zaak volgen en later kunnen we er misschien over publiceren.

   Verwijderen
  4. Drie jaren lang deed jeugdzorg niets.
   Dat veroorzaakt een ellende dat veel deskundiger hersteld moet worden.
   Het kind heeft te lang door het inspanningsverzuim van de gezinsvoogd geleden.
   BW1:257 bij de omgangs-OTS is genegeerd.
   En nu verwarring.
   Een kind heeft (minimaal) 2 ouders.
   Zelfs al is een ouder zonder toezicht misdragend, dan nog blijft beschermend contact (met uitleg naar het kind) belangrijk voor later (identiteitsfase).
   Jeugdzorg tracht het eigen verzuim te verdoezelen. let dus daarop.

   Verwijderen
 20. Dat jeugdzorg eerst niets deed en de rechters ook niet. inderdaad; leidt tot escalatie.
  En zeker heeft de misdragende ouder nog steeds recht op contact. Er heeft ook niemand beweert dat dat niet zo zou zijn. En voorzover ik weet is dat in deze kwestie ook snel in orde gemaakt. Maar afin dat laatste weet ik uit redelijk betrouwbare bron. Ik had dat graag willen checken. Maar ik heb ook nergens gelezen dat het niet het geval zou zijn ook niet van de kant van de moeder. Toch?
  Zorgvuldig herstel zeker. Door wie had je gedacht in dit geval? Toch niet jeugdzorg mag ik hopen?

  Nogmaals ik ben ervoor om jeugdzorg tot de grond toe af te breken. Daarbij kan ik refereren aan het onderzoek van Clarijs van de universiteit Maastricht die de kans dat ze verbeteren zeer klein acht. Maar het is verrekte onhandig om bij het uitvoeren en beargumenteren van die afbraak een voorbeeld te geven waarin het nou juist waarschijnlijk redelijk goed ging. Niet helemaal goed, maar redelijk goed. Er zijn genoeg voorbeelden van situaties waarbij Jeugdzorg met een waanzinnig machtsvertoon kinderen uit huis haalt. Waarom dan zoń dubieus voorbeeld in de praktijk? Misschien dient dat jeugdzorg wel heel erg.

  @ anoniem: Je eerdere berichtje had ik trouwens gemist.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Geachte mevrouw Veurman,

  Zou u het persbericht inzake deze kwestie willen aanpassen?

  Het is immers aldus:

  BJAA is volgens de uitspraak slechts deels in het gelijk gesteld. Aldus stelt BJAA met de huidige redactie iets dat niet juist is waar men immers stelt dat BJAA in het gelijk is gesteld hetgeen de primaire indruk wekt dat alle vorderingen van BJAA zijn gehonoreerd. Het harde tegendeel is het geval. Maar om dat vast te stellen moet iemand wel vonnis en persbericht nauwkeurig lezen en wie doet dat? Uw persbericht is met deze redactie onrechtmatig, zo meen ik.

  Ook de daadwerkelijke inhoud van het persbericht is onjuist nu de rechter, op expliciet verzoek van BJAA notabene (zie rechtsoverwegingen 4.14 en 4.15 van het vonnis), de betreffende eisen terzake van toekomstige publicaties in boeken of anderszins wegens onvoldoende belang van BJAA afwees!
  Sterker nog: mr Lam, de advocaat van BJAA, verzocht de Rechter nota bene om de vordering af te wijzen wegens gebrek aan belang!

  Ook de mededeling in het persbericht dat de heer Heertje middels 'naming' aan 'shaming' zou hebben gedaan, is inhoudelijk onjuist.

  De rechter wees de eis terzake daarvan juist gemotiveerd af!
  Met andere woorden: u presenteert een persbericht dat feitelijk en juridisch onjuist is.

  De belangrijkste vorderingen zijn overigens steeds zeer gemotiveerd afgewezen en dat eveneens zeer terecht!

  Het vonnis is subtiel, verzorgd en laat ruimte aan nieuwe, volgens de rechter mogelijk terechte, kritiek op BJAA/BJZ.(zie rechtsoverweging 4.9) Sterker nog: de rechter oordeelt, terecht, dat Heertje dat alsdan mag doen in scherpe bewoordingen.

  Al met al is hier sprake van een obligate en marginale Pyrrusoverwinning die echter door BJAA in het persbericht als Hannibal zijn zege wordt gepresenteerd. Hoe kenmerkend!

  Uit persoonlijke en indringende ervaring weet ik dat BJZ (als instantie) doorgaans buitengewoon slecht werk levert, juridisch volslagen onbenullig is en kinderen en ouders heel vaak onnodig belast.En dan druk ik mij bewust zeer zeer zeer voorzichtig uit.

  In 1989 studeerde ik te Leiden af op de onrechtmatige publicatie en het recht op weerwoord. Sinds najaar 2011 ben ik specialist jeugdrecht incl. Wob-recht; intussen beoordeelde ik enkele zeer indringende dossiers en ben ik in gespannen afwachting van de antwoorden op mijn ruim 400 Wob-vragen waarover BJZ Z-H nu al bijna vijf! maanden waarvan ruim twee officieel doet. Dit gaat om de zaak Judith van der Stoep. Kent u vast wel? Of staart u alleen naar de BJAA-navel?

  Men is formeel en materieel aldus ernstig in gebreke. En dat louter vanwege te laat antwoorden. Let alone de ongetwijfelde rommel die ik bij wijze van antwoorden één dezer dagen ontvang. Het is werkelijk kenmerkend voor de bar slechte kwaliteit van BJZ (als instituut/instantie).

  Uw rectificatie zie ik graag.

  Het zou van fatsoen en eerlijkheid getuigen als deze (snel) op uw website staat.

  Mocht deze uitblijven dan beveel ik de heer Heertje aan BJAA in rechte te betrekken. Middels een kort geding-uitspraak zal BJAA dan alsnog juist moeten berichten. Het ware beter die tournure te voorkomen, nietwaar?

  Kortom: aan de slag!


  Vriendelijke groet,

  B.


  BeantwoordenVerwijderen
 22. http://www.eo.nl/ditisdedag/item/professor-heertje-blijft-jeugdzorg-bekritiseren-1/

  BeantwoordenVerwijderen
 23. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12064/Ombudsvrouw/article/detail/3660461/2014/05/24/Journalist-moet-geen-partij-kiezen-in-berichtgeving-over-vechtscheiding.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 24. BJZ AMSTERDAM 2x door kinderrechter op de vingers getikt.

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3085

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3084

  DD

  BeantwoordenVerwijderen
 25. http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/groenlinks-stelt-ruimer-kinderpardon-voor.9389658.lynkx

  Door Zeer bezorgde democraat op 5 juni 2014 01:34

  BETREFT: NIEUWE DREIGING KORT GEDING HEERTJE

  In alinea 8 mist het woordje 'niet'. De zin moet dus zijn: Dat klopt echter NIET

  De oplettende lezer had dat gezien de strekking van de tekst en de inhoud van de links, vermoedelijk al opgemerkt.
  Door Zeer bezorgde democraat op 5 juni 2014 00:52
  Goed van Groen Links en ook eerder van burgemeester van der Laan, om voor een ruimer kinderpardon te pleiten.

  Des te opmerkelijker dat deze sociale partijen die zich druk maken over mensenrechten volstrekt wegkijken bij de ernstige misstanden in de jeugdzorg. Sterker nog: beide partijen steunen initiatieven van de Amsterdamse jeugdzorg voor een verbod op deze misstanden in de openbaarheid te kunnen brengen. Zij willen dat de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt als het om jeugdzorg gaat en zijn voor censuur in de media als het gaat om jeugdzorg.

  De gemiddelde lezer gelooft nu zijn ogen niet? Precies, dat was ook de strekking van het recente hoofdredactionele commentaar van Elsevier waar men ook van de stoel viel van verbazing dat dit mogelijk is in Nederland. http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/5/Kw … In Amsterdam is al veel langer bekend welke ideeën hun directeur jeugdzorg, Erik Gerritsen, er op nahoudt en ze nog uitvoert ook. Onder het toeziend oog van het PvdA-stadsbestuur. Burgemeester van der Laan laat het al jaren passeren dat Gerritsen de door hem gewenste inperking van democratische rechten als het om hemzelf gaat, steeds weer in de media ventileert.

  Is de gemiddelde lezer, die nog gelooft dat dit gaat over ons Nederland, klaar om op nieuw van verbazing van de stoel te vallen? Zie hier: http://www.trouw.nl/tr/nl/4656/Jeugdzorg/article … Ook Groen Links weet dit, ook zij kennen de roemruchte figuur Gerritsen en onderhouden soms zelfs innige banden. De laatste dagen is op Twitter het geflirt te zien tussen Erik Gerritsen en Groen Links Politica, Mariete Pennarts. Deze twee ontmoeten elkaar vandaag, donderdag 5 juni, op het jeugdzorgcongres in Utrecht, waar Pennarts gedeputeerde is.

  Uiteraard is de bijeenkomst, waar de fine fleur van beleidsmatig Nederland aanwezig is, bedoeld om te ventileren dat de jeugdzorg in Nederland zulk goed werk doet en zich radicaal zou vernieuwen momenteel. Alsof er geen zeer ernstige misstanden zijn, alsof het niet algemeen bekend is dat jeugdzorg ondanks alle extra miljarden publiek geld van afgelopen tijd, nul effect heeft gehad als het gaat om veiligheid van kinderen. Jeugdzorg is gebakken lucht, het gaat over geld en rondpompen teneinde werkgelegenheid in stand te houden en prestige voor bestuurders als Gerritsen mogelijk te maken.

  Jeugdzorg gaat ook over – vaak linkse politici - die deze bestuurders de hand boven het hoofd houden. George Orwell had er wel raad mee geweten. In Nederland hebben wij ook een belangrijke denker, net als Orwell gepokt en gemazeld door een wereldoorlog en net als Orwell daardoor uiterst alert op totalitaire onderdrukkende systemen die voort kunnen komen uit links idealisme. Professor Dr. Heertje die in zijn recente boek ‘Economie’ het verband legt tussen uit de hand lopende bureaucratieën, democratisch wangedrag van bestuurders van deze organisaties (zoals graaien in publiek geld) en de inhumane gevolgen voor burgers.

  Zoals de gemiddelde lezer weet heeft Erik Gerritsen er alles aan gedaan om Heertje de mond te snoeren. Hij zou ongepaste vergelijkingen maken met oorlogen alsof hij daar niet alle recht van spreken toe heeft gezien zijn jeugd als joods ondergedoken kind, niet begrijpen van jeugdzorg, en zelfs de jeugdzorg ‘provoceren’. Daarbij schuwt Erik Gerritsen openbare leugens niet, zo vertelde hij in de media dat hij op ‘ alle punten’ had gewonnen van Heertje.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. vervolg: Dat klopt echter , zie http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ … en dan met name de reacties. Heertje heeft het punt waarom hij niet wilde schikken en dit kort geding wilde voeren, namelijk gewonnen. Volgens de rechter mag Heertje doorgaan met het noemen van namen van jeugdzorgmedewerkers als het gaat om onmenselijk gedrag. En dat was exact wat nu zo belangrijk was voor slachtoffers van de jeugdzorgwereld. Zie http://925.nl/archief/2014/05/08/game-on-profess …

  Niet alleen loog Gerritsen, achter de schermen blijft hij proberen Heertje de mond te snoeren in diens kritiek op jeugdzorg en huurt daar voor duizenden euro’s publiek geld advocaten voor in. Zo was er tijdens de rechtszaak overeenstemming dat Heertje in zijn boek boegbeelden van jeugdzorg bij de naam zou kunnen noemen. Inmiddels is duidelijk dat Gerritsen opnieuw met een kort geding dreigt om ook dat onmogelijk te maken en wil dat recente boek van Heertje uit de handel genomen wordt.

  Je zou verwachten dat democratische partijen deze bestuurder de oren zouden wassen. Maar Groen Links en de PvdA, die zich wel inzetten en terecht voor het lot van asielkinderen en media-aandacht daarvoor, blijven Gerritsen de hand boven het hoofd houden in deze ondemocratische verregaande censuurmaat tegen een van Nederlands meest gerenommeerde intellectuelen.

  Vermoedelijk is de advocaat van Heertje bereid om de stukken van de juridische dreigingen van Gerritsen met een nieuw kort geding tegen Heertje openbaar te geven. Prof. Mr. Loonstein is de beroemde Joodse advocaat die Heertje hierin bijstaat: http://loonsteinadvocaten.nl/ Want natuurlijk is het Joods zijn en het bijbehorende verleden relevant als het gaat om de beoordeling van zijn observaties dat er in de jeugdzorg paralellen met dat verleden te trekken zijn. Inclusief de bijbehorende propaganda van onderdrukkers, inclusief inperkingen van de vrijheid van meningsuiting en inclusief censuur in de media.

  BeantwoordenVerwijderen