woensdag 2 april 2014

Verplichte 'mediation' onder voorwaarden

Omgangsfrustratie na scheiden voorkomen:

Uitzending: Eén op één 31 maart 2014:

De Kinderombudsman geïnterviewd. Beide ouders moeten in de nieuwe situatie goed weten hoe hun ouderlijke verantwoordelijkheid moet worden uitgeoefend.
Mediation kan helpen, maar....


Schemerig gebied

Toch blijft het scheiden onder juristen-ogen een schemerig gebied. Verplichte mediation om urgent een juist ouderschapsplan op te stellen en uit te voeren is zeer nuttig om omgangssabotage (en daarmee het frustreren van het kind) tegen te gaan, maar dan dient deze mediator veel van een psychiater en een orthopedagoog weg te hebben. De mediator (ook een Bijzonder Curator) dient niet juridisch te denken, maar op psychologisch niveau de ouders uit te leggen hoe men onbelast ouderschap uit kan oefenen na het scheiden. Het omgaan met een kind tussen twee huizen is anders dan daarvoor!

Dit 'omgaan' (in uitvoering) zou niet met signalen mogen worden uitgevoerd die het kind opvangt en verwerkt als dat het kind niets waard is, niet zelf kan beslissen "welke ouder het liefst is", opdat het kind niet internaliseert, een loyaliteitsconflict krijgt en naar wordt van de druk van een ouder die de 'ex nog moet verwerken (en dat dus niet mag gaan over de ouderlijke representatie naar het kind toe!!!).

Kinderbescherming en jeugdzorg zijn géén oplossing

De jeugdzorg en de kinderbescherming zijn geen sanctionerings-middelen, doch een schade-toebrengende factor, die de omgangssabotage door een 'strijdende ouder' kan laten escaleren. 

Daarom is echte deskundigheid nodig. Daarom moeten rechters van de geijkte paden af: kinderbescherming en jeugdzorg zijn geen oplosmiddelen, en kinderen zijn er niet om in dat afvoerputje te dumpen om uit zicht te geraken. Jeugdzorg is te ondeskundig om urgent te helpen bij strijd over de omgang. Dat heeft jeugdzorg bewezen. En de Raad voor de Kinderbescherming loopt als een na-aper achter de informatie van Jeugdzorg aan, met protocollen, die niet helpen maar doof maken.

Ouders en dus die mediator dienen geleerd te worden hoe het kind in de nieuwe situatie met twee huizen zo min mogelijk belast zal worden. Daar horen geen (opgedrongen) keuzes bij van "welke ouder de liefste is". Een kind heeft twee ouders, elk anders met verschillende regels in diens huis.: dat is normaal. Omgang zonder belastende (internaliserende) signalen is zeer belangrijk; dus weet deze pedagogische materie te leren! Heb daarméé uw kind lief!

Rechterlijke uitspraak

Een rechterlijke uitspraak is een laatste redmiddel, en zou er uit moeten zien als LJN AS6020: het gezag (tijdelijk) toewijzen aan de ouder die omgang onbelast wil toestaan. De uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzi... .

De jeugdzorg is geen zorg. Kindermishandeling vind ook plaats dóór jeugdzorg en gezinsvoogdij! De Kinderombudsman noemt dan ook dat het tegengaan van snelle oplossing voor goede omgang (na de scheiding) een vorm van kindermishandeling. Dat kan een ouder doen, die boos is, met onverwerkte gevoelens rondloopt en daarmee het belang van het kind uit het oog verloor. Het kan ook door gezinsvoogden die het denken beter te weten, die roddelen, die beide ouders over één kam scheren.

Jeugdzorg is van een te laag niveau

Ook een Bijzonder Curator dient een pedagoog-psycholoog te zijn en moet weten wat de belangen (ook op termijn) van het kind zijn en hoe deze te meten. BJZ mag niet zonder meer 'geloofd' worden! Het ouderschapsplan moet worden gesanctioneerd om uitvoer onbelastend te bewerkstelligen. Omgangssabotage is schadelijk voor 't kind! Dat is niet liefhebben! Het is te hopen dat Nederland nu eens gaat voldoen aan de internationale verdragen met betrekking tot het kind en diens rechten op gezondheid en familie. Jeugdzorg is geen alles-oplosser. Het is van te laag niveau! Juristen zijn geen diagnosten, geen pedagogen. 

TS

13 opmerkingen:

 1. Zeker gezien de wetenschappelijke bevindingen dat kinderen in een latere levensfase (identiteitsbehoefte) nogal ingrijpende en gevolghebbende behoefte zullen hebben beide ouders te 'kennen', daar waar dat 'kennen' door één ouder of jeugdzorg/kinderbescherming is afgehouden, is een goede omgang een levensbehoefte!
  Het is 'beide ouders kennen'.
  Jeugdzorg en kinderbescherming hebben er een handje van om de schuld van het voorgestelde éénoudergezag of de zeer ingeperkte omgang (vaak dan nog onder beschuldigende ogen van een gezinsvoogd) te leggen bij de goedgelovige rechters...
  Echter, deze slapende rechters gelóófden in het advies van jeugdzorg en Raad.

  Éénoudergezag leggen bij de omgangssaboteur is een vorm van kindermishandeling, institutionele kindermishandeling, door jeugdzorgniveau/gezinsvoogdij!

  Deze 'Jeugdzorg' en 'Kinderbescherming' zijn dus de eigenlijke schuldigen.
  De naam is niet waargemaakt:
  geen zorg aan de jeugdige,
  geen bescherming van long-term-belangen aan de opgroeiende.

  Deze 'hulpverleners' van laag niveau hadden de saboterende ouder, met haar signalen naar het kind, iets zeer urgent moeten leren.
  Deze omgangssaboterende ouder had urgent na bewustworden een keuze moeten maken: : onbelaste omgang, en neutraal over de andere ouder (die geen 'ex' in het denken mag zijn) communiceren, het kind vrij laten, zonder loyaliteitskeuze, het "het kind liefhebben" bewijzen met een snelle totstandkoming van een omgangsplan/ouderschapsplan.

  Dit plan dient juridisch gesanctioneerd te worden.
  Het tegenwerken zou een uitspraak zoals LJN AS6020 mogen opleveren, tijdelijk omdat een ouder kan leren en onverwerkte emoties te boven kan komen.
  Ook kan deze ouder pedagogische boeken zijn gaan lezen en tot ander inzicht zijn gekomen.
  Daar houdt jeugdzorg veelal geen rekening mee, en ziet verlengen van OTS en soms Uithuisplaatsen als een soort (kindermishandelende) therapie, en dat is nu net het tegendeel van wat een dwangmaatregel is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook over ouderschapsplan en mediation:
  https://www.youtube.com/watch?v=lTdqCNNHVUY (2e deel met mediator, na 02:24 minuten); of
  https://www.youtube.com/watch?v=WpA9tT0RyIA (met professor R.H.); en ook nog eens:
  https://www.youtube.com/watch?v=6DvGKmYEiqc (met professor E.S.)....

  Ook:
  https://www.youtube.com/watch?v=6DvGKmYEiqc (met Sprokkereef als werkgeversbehartiger voor Jeugdzorg)....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nog wat over 'vechtscheidingen':
  https://www.youtube.com/watch?v=li-Cxcp10JI ; of:
  https://www.youtube.com/watch?v=9Eld4DY-GiU (3 delen!).

  Maar ook: https://www.youtube.com/watch?v=YFNcMigkixc (kort). Over de jeugdwet: te rooskleurige mooipraat. De gaten worden genegeerd en weggezwegen.
  Dus kan de burger wel concluderen dat het niveau van jeugdzorg te slordig is: https://www.youtube.com/watch?v=ymwV2AqLBBE .
  Met goede verzekeringen, zoals een rechtsbijstandverzekering tegen het juridiseren door BJZ, en aanvullende zorgverzekering voor zorg aan de jeugdige, zou enige bescherming kunnen zijn. Maar Uithuisplaats-dwang door dit jeugdzorgniveau is aanwezig!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het bestuur.

  Fred Teeven: " bla, bla, bla, bla, bla "
  Martin van Rijn: "bla, bla, bla, bla, bla "
  Jan-Dirk Sprokkereef : "bla, bla, bla, bla, bla "
  Erik Gerritsen: " bla, bla, bla, bla, bla "
  Marc Dullaert: " bla, bla, bla, bla, bla "

  En de kinderen? Zij huilen. Ze worden gebruikt, om een idiote industrie met gigantische geldstromen, op gang te houden.

  Voor de Hr. Dullaert: een recente uitspraak van Jan-Dirk: " Het is civiel recht. Wij kunnen net zo vaak naar de rechter als we willen."

  J.F.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. En wat als kinderen geen enkele omgang of contact willen.....
  De mening van het kind! Geef ze een stem. Geef daar gehoor aan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anoniem3 april 2014 19:31

   Vaak is de ˊmeningˊ van het kind ontstaan door invloeden van een of twee gespannen ouders, en waar het hier gaat om omgangssabotage door veelal een moeder, is het voor 92% te verwachten dat de kinderen geen objectieve en afgewogen eigen mening hebben.
   Dat kan later voor henzelf voor problemen zorgen.
   Dus moeten deskundigen helpen, niet jeugdzorgwerkers!
   En zeker de omgangsaboterende ouder moet leren urgent haar ouderschapsinstelling te verbeteren in het liefhebbend belang van het zich ontwikkelende kind, dat al een eigen rugzakje krijgt door de scheiding.
   Kinderen mogen gehoord worden, maar het kan te vaak slecht aflopen als men enkel daarop af gaat, en dat kan jeugdzorg uitstekend, dus slecht!
   Lees maar eens pedagogische en ontwikkelingspsychologische boeken: heel interessant, en in belang voor het kind! Er zijn moderne inzichten, leuk!

   TS

   Verwijderen
 6. Het wordt een beschamende puinhoop:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3621389/2014/03/24/Artsen-bezorgd-over-kwaliteit-jeugdzorg.dhtml

  Rechters en NB de wetgever kiepen kinderen en ouders bij maatschappelijk werkers over de schutting, zonder toezicht, zonder kwaliteitscontrole, zonder rechtsbescherming.

  De Staat als criminele/terroristische organisatie ..

  Het opgeheven vingertje naar andere landen is blijkbaar slechts bedoeld om de aandacht af te leiden van de misstanden in eigen land.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De slaperige politici antwoorden dat de inspectie jeugdzorg toezicht houdt, maar dat is slechts op gegevens die jeugdzorg voorschotelt en de inspectie doet (behalve bij dode kinderen) enkel meta-analyse; dus is die ˊtoezichtˊ blind voor details en leugens en insinuaties door BJZ!
   Ook rechters zijn geen medisch opgeleide deskundigen en als kinderrechter ˊroulerenˊ ze, zodat kennis verwatert. Ze werken op geloof van de leugenindustrie jeugdzorg.
   De sociaal werksters van jeugdzorg, al heten ze mooier, kunnen zo door liegen en hun werk veiligstellen door de ˊfoutenˊ die de Kinderombudsman heeft gevonden in hun rapporten eind 2013.
   Niet afwachten maar zoek motieven tegen de leugens, en bewijs, zodat u zelf naar de rechter kan! Wees dus preventief rechtsbijstand verzekerd!

   Verwijderen
 7. Het opstellen van een ouderschapsplan is pas zeer nuttig als de omgang met het kind ook direct geborgd wordt is Dit is een win win situatie voor kind en veelal de vader. Zoals het nu is ben je in feite afhankelijk van de goodwill van de ouder waar de kinderen bij inwonen vandaar deze problematiek die tegelijkertijd een perverse melkkoe is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het opstellen van het Ouderschapsplan moet eigenlijk qua nut al zijn opgesteld voordat er sprake is van scheiding en onenigheid!
   Het plan is een juridisch stuk bij de scheiding! Het kan dusdanig sanctioneren en geldig zijn, dat daarmee voorkomen kan worden dat ouders domme saboterende dingen gaan doen, waaraan het kind zal lijden. Dat is borgen, preventief.

   Jeugdzorg staat juist toe dat het plan betwist wordt, zodat het kind lang lijdt! Of het plan wordt niet gemaakt, wat een inspanningsverzuim of omissie is.
   Juist echte zorg zou de omgangssabotage willen bestrijden met een juridisch nakoombaar Ouderschapsplan, zoals bedoeld na 2009.

   Verwijderen
 8. ZE kunnen er rustig nog 5 instellingen en verplichtingen bijstapelen, maar zonder handhaving van omgangsregelingen heeft een onwillige ouder nog steeds vrij spel.

  Zeker als die ouder op kosten van de samenleving tegen een ouder kan procederen die zijn (verplichte!) advocaat zelf moet betalen.

  Ybo Buruma in FD deze week: Zijn we gek geworden? Ja Ybo, helaas wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omgangsplan moet bindend zijn, maar jeugdzorg (na RvdK) wil eigen wijze hulp bieden: gezien de perverse prikkel zo lang mogelijk een Omgangs-OTS; dat brengt geld op! En de schade aan het kind..... daat gaat ˊt toch bij BJZ niet om!!!!!

   Ken de wet over het bedoelen van het juridisch na te komen Omgangs- of Ouderschapsplan: het moet strijd en sabotage voorkomen, maar Jeugdzorg doet het juist escaleren, en gebruikt het plan niet urgent ter correctie van saboterende signalen naar het kind, dat zo schade opdoet!

   Verwijderen
 9. Ik vind het persoonlijk altijd heel erg als jeugdzorg er aan te pas moet komen, maar in sommige gevallen kan het gewoon niet anders...

  BeantwoordenVerwijderen