zaterdag 10 mei 2014

Maak uw klachten kenbaar!

Beste Sven,

Ik wil hierbij mijn idee over het bestrijden van onrecht binnen jeugdzorg delen met jou en proberen mijn bijdrage te leveren voor al de slachtoffers die nog komen gaan en om  zoveel als mogelijk slachtoffers te voorkomen door de werkwijze van de RvdK en BJZ die in strijd is met de beroepscodes zoveel als mogelijk bij de toezichthouders concreet krijgen.


Beklag bij de beroepsgroep

In bovenstaand artikel op jouw blog (de krokodillentranen van jeugdzorg) vertelt een ‘anonieme’ lotgenoot in een reactie de mogelijkheid tot het doen van beklag bij de toezichthouders van de beroepsgroepen ( NVO, NIP en BIG ) voor het adviseren van in het minst erge geval ‘behandeling’ tot aan ‘OTS,UHP en zelfs gezagsontneming bij ouders over minderjarigen’ aan toe. De gedragsdeskundigen binnen de teams doen dit bijna zonder uitzondering zonder kinderen of ouders gesproken te hebben, laat staan gezien.

Uit ervaring weet ik dat de hoorzitting welke in mijn geval tot tweemaal toe door het  ‘college van toezicht van het NVO’ als wenselijk werd beoordeeld vaak de eerste keer is dat men de betreffende deskundige in de ogen kan kijken. Dat de mogelijkheid er dus is om deskundigen hierop aan te spreken is dus zonder meer waar, echter de signalen die ik heb ontvangen van diverse betrokken personen welke mee strijden tegen onrechtvaardigheid en onrechtmatigheid binnen het jeugdleed apparaat ( zoals mevrouw Cornelissen en mevrouw Jansen , beiden van de stichting K.O.G.) vertelden mij dat van dit recht in verhouding tot het aantal gedupeerden slechts een hele kleine groep gebruik maakt of heeft gemaakt van dit recht. 

Klachten kenbaar maken

Het is van groot belang om de klachten die over gedragsdeskundigen bestaan kenbaar te maken bij de toezichthouders van deze beroepsgroepen. Persoonlijk zal het u waarschijnlijk geen gevoel van tevredenheid geven indien achteraf uw klacht gegrond wordt verklaard. Het is nu eenmaal niet mogelijk met deze procedure om geschiedenis te herschrijven en het opgelopen leed kan met een gegrondverklaring onmogelijk teniet worden gedaan.

Door het kenbaar maken van de rol van zo veel deskundigen in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming , diverse Bureau`s Jeugdzorg en nog veel meer van dit soort organisaties worden de college`s van toezichthouders op de hoogte gesteld van de standaard werkwijze van deze organisaties (zoals gedragsdeskundige altijd achter de schermen in multidisciplinair team en zonder een ‘professionele werkrelatie’ aan te gaan met cliënten zodat zij denken ook geen zorgplicht te hebben richting de ouders en kinderen waarover zij multidisciplinair zitten te konkelen en besluiten ). Doen wij dit niet als lotgenoten dan kunnen deze toezichthouders voor de rest ook niets doen want ze krijgen dan immers ook geen signalen !!!

Ondersteuning

Indien er lotgenoten met klachten zijn over gedragsdeskundigen en dit willen aankaarten bij de beroepsgroepen, maar niet weten hoe zij een prettig te lezen klacht/bezwaar-schrift of beroep op juiste gronden met steekhoudende logische concludering gebaseerd op de code welke gelden voor de beroepsgroepen moeten op stellen dan is het voor mij geen probleem om een schrift op te stellen of op andere wijze ondersteuning te bieden.

De werkwijze welke nu standaard is bij de RvdK / BJZ enz. enz. moet namelijk bekend gemaakt worden op zoveel mogelijk manieren en deze manier werkt omdat inmiddels een deskundige voor deze wijze van werken gewaarschuwd is door de toezichthouders in een door ons gevoerde tuchtprocedure. Dit moeten er nog veel meer gaan worden zodat deze deskundigen weer een beetje herinnerd gaan worden met welke morele regels zij zich ook al weer geconformeerd hadden bij hun inschrijving. Des te meer er op de vingers getikt worden des te beter het is.

Over de RvdK en BJZ nog het volgende advies:

Laat U niets wijs maken door de snel in uw handen gedrukte foldertjes bij het eerste bezoek van de RvdK en BJZ over de werkwijze van de Raad. Deze foldertjes zijn vooral bedoeld om in zoveel mogelijk woorden zo weinig mogelijk concreet aan u duidelijk te maken en om later hiermee te kunnen zwaaien en met droge ogen te kunnen zeggen dat ze u nog wel zo goed op de hoogte hebben gesteld want u heeft foldertjes gekregen. De inhoud van de folders bevatten nog niet eens een kwart van de waarheid en zeker niet de noodzakelijke gegevens die u zouden kunnen helpen indien u op zoek wilt gaan naar uw rechten en hun plichten.

Komt U voor de eerste keer hiermee in aanraking dan adviseer ik een ieder om in geval van het ontvangen van de folders ‘Hoe werkt de Raad’ en ‘Wat kunt u verwachten van BJZ’ direct de dichts bijzijnde computer op te starten en de volgende juridische documenten te downloaden en door te nemen :

- Burgerlijk Wetboek 1.  Titel 13 t/m 17.
- De wet op de jeugdzorg . Vanaf 2015 de nieuwe wet op de jeugdzorg echter er zijn 
   nu al enkele artikelen van kracht uit deze wet.
- Uitvoeringsbesluit jeugdwet.
- Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
- Wet op de geneeskundige behandelings overeenkomst.
- IVRK 24.
- EVRM 8.

Probeer hiervan zoveel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd u eigen te maken of in ieder geval indien u in contact met de medewerkers van deze organisaties last krijgt van onderbuikgevoelens of in hun vakjargon gesproken  ‘een niet pluis gevoel’ te achter halen wat uw rechten zijn. 

Klip en klaar

Daarbij is het niet onverstandig om vanaf de aanvang klip en klaar duidelijk te stellen  dat ‘zogenaamde ‘ afspraken die zij denken te willen maken of al denken gemaakt te hebben met u uitsluitend als zijnde een geldige afspraak te beoordelen indien u van deze afspraken een papieren versie in ten minste tweevoud en ondertekend door zowel u als de case-manager van de jeugdzorgorganisatie heeft mogen ontvangen. 

En denk alstublieft niet dat het zo`n vaart niet zal lopen maar verstuur dit bericht aangetekend en het liefst ook richting directie van de stichting(en) of RvdK of anders per telefax.  Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat het zo`n vaart wel degelijk kan lopen en dat het mogelijk is dat uw kinderen uw ontnomen worden vanwege het feit dat u gehandeld heeft tegen afspraken in waarvan U en ander betrokken personen ,waaronder zich zelfs personen bevinden die wel geregistreerd zijn bij beroepsgroepen , namelijk weten dat die afspraken gewoonweg nooit gemaakt zijn. Zij zeggen dan doodleuk dat een mondelinge afspraak er ook een  is en dat zij het niet nodig hebben gevonden dit op papier te zetten . 

Figurant in de rechtszaal

In de rechtszaal bent u slechts een figurant in meeste gevallen en ik vraag mij werkelijk dan ook af of de rechters welke ik te woord heb gestaan ook gehoord hebben wat de inhoud was van hetgeen ik verklaarde of dat zij dit waar hebben genomen als de geluiden van  de lopende banden van de kindermaatregel subsidie-industrie die hier weerklonk en die  waarschijnlijk  tot persoonlijk genoegen hoorbaar op volle snelheid draaiden. Het klinkt heel verbitterd, maar leer om niemand te vertrouwen en probeer u zelf aan te leren om met zoveel mogelijk woorden zo weinig mogelijk informatie weg te geven in gesprekken is mijn advies.

De grillen, bewegingen en uitspattingen in besluitvorming binnen de multi disciplinaire teams zijn buiten dat ze voor de doorsnee denkende mens onnavolgbaar zijn ook nog eens volstrekt willekeurig.

Afhankelijk van het toeval

Eigenlijk ben je als ouder en kind afhankelijk van ‘het toeval’ dat op een dag een jeugdzorgmedewerker met normaal gezond verstand uw pad kruist.
Zo een die gewoon doet wat zij zegt en zegt wat zij doet en verantwoording laat alwaar zij deze moet laten en simpel de vraag stelt na het aanhoren van uw verhaal op welke wijze u en uw gezin misschien gebaat kunnen zijn bij haar hulp die zij te bieden heeft. En bovendien een hulpverlener die  ‘Nee’ ook net zo goed een beantwoording vindt van de vraag . Wij hebben dat geluk uiteindelijk wel een keer getroffen . Ze zijn er niet in grote aantallen, maar ik weet dat ze bestaan en ik vind dat het eigenlijk ook wel eens gezegd mag worden. Ze zijn alleen schaars .

Michel A. Versendaal

E-mail adres bekend bij Jeugdzorg Dark horse. U kunt uw verzoek mailen naar jeugdzorg-darkhorse@hotmail.com. Onder vermelding van  - Ondersteuning bij bezwaarschrift. 

Update: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3654479/2014/05/13/Recordaantal-klachten-over-jeugdzorg.dhtml
 

13 opmerkingen:

 1. Misschien helpt het als meer ouders gebruik maken van hun eigen morele kompas. Je niet in de war laten maken door de beledigende dossieropbouw maar feitelijk en zo concreet en kort mogelijk laten weten wat de ander jou en je gezin aandoet.
  Een beetje wat hier op Dark horse gebeurt. Vertel je verhaal. Oefen je in het element van de begrijpelijkheid en de overdraagbaarheid van je verhaal.
  Ik vind het ook een uitstekende gedachte om te klagen bij de eigen beroepsgroep. Net als klagen bij de organisatie.
  Ik zou echter de klachtenprocedures links laten liggen. Een kort briefje is sneller onder de aandacht. De klachtenprocedures worden gehanteerd om jou op afstand te houden en een drempel op te werpen tegen klachten en de mogelijkheid om je klacht te verwerpen.
  Een 'ik heb gezegd' kan in deze situatie misschien effectiever zijn. Waarom mag de organisatie bepalen hoe er geklaagd wordt? Die vrijheid kun je zelf ook nemen.
  Duidelijk is dat er meer verweer moet komen vanuit ouders zelf tegen deze onmenselijke behandeling door aangestelden namens de overheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat de leden van het college van toezicht van het NVO
   bij mij in ieder geval als buitengewoon integere mensen zijn over gekomen en er daadwerkelijk geluisterd wordt naar uw beklag. Dit is mij gebleken uit zowel woorden die het college mij mee hebben gegeven als zowel daden welke het betreffende college mij heeft laten zien.
   Het beklag moet echter wel grondslag vinden binnen de artikelen zoals deze in de beroepscode van de groepen te vinden zijn.
   Daarbij zijn deze college`s met eerst de mogelijkheid tot bezwaar en eventueel daarna de mogelijkheid nog tot beroep uiteindelijk de hoogste organen waartoe men zich kan richten met betrekking tot enig beroepsmatig handelen van hun leden.
   Deze college`s functioneren in mijn ogen als kwaliteitsbewakers en beschermers van normen met betrekking tot integriteit en zorgvuldigheid van de gehele beroepsgroep.
   Uit mijn ervaringen kan ik niet anders concluderen dat in ieder geval het college van toezicht van het NVO deze taak serieus lijkt te nemen.
   Zowel gegrond als ongegrond verklaringen van de klachten en / of grieven worden onderbouwd met zorgvuldig gekozen argumentatie welke ook voor een `` klagende burger `` op begrijpbare wijze uitgelegd wordt.
   Daarbij kan ik U verzekeren dat de gedragsdeskundige in de procedures waar ik bij betrokken ben geweest zeker geen bevoorrechte positie in nam tijdens de hoorzittingen.
   De leden van het college hadden er geen enkel probleem mee om uiterst kritisch hun vraagstelling te formuleren richting deskundigen en waren bijzonder goed inhoudelijk op de hoogte van de door zowel door gedragsdeskundige aangevoerde documenten als ook onze documenten. Ging het er maar zo aan toe binnen onze Nederlandse rechtzalen in het jeugdrecht.
   Kortom , mijn vertrouwen heeft dit college inmiddels gewonnen en zij hebben mij overtuigd van hun oprechtheid.

   P.S. Met alle respect maar een kort briefje sturen is echt niet voldoende . U zult
   toch echt daadwerkelijk de procedure moeten volgen zoals die er ligt.

   Over de klachtencommissies van BJZ en de RvdK kan ik het met U eens zijn.Hier kan men een enorme bak tijd en energie in verliezen . Echter ook in deze is klagen van belang zodat het argument dat er weinig geklaagd wordt en dus dat men het in het algemeen wel eens zal zijn met de werkwijze van deze instanties in ieder geval is weg genomen.

   Verwijderen
  2. Klachtenprocedures stranden inderdaad in een niet-ontvankelijk of niet-gegrond, of deels gegrond, waarbij de effectiviteit in decennia nul is gebleken. Zo'n procedure is veelal energie vretend. En wat weggewimpeld is, wordt dan als een feit tegen jouw gezin gebruikt.

   In de jeugdwet waar de 'hulp' onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid geschieden gaat, wordt het klachtrecht van Awb hoofdstuk 9 buiten werking gesteld, dus dat effectievere klachtrecht geldt niet!

   Schrijf:
   Dat is èn zwart-op-wit en dus bewijs (stuur brief + fax met verzendbevestigingsbewijs),
   èn als men u niet schriftelijk tegenspreekt een feit geworden,
   èn stel een termijn,
   èn houdt een contactenjournaal bij omdat een schijnbaar eenvoudige, lieve jeugdzorg-bemoeienis jaren kan gaan duren en wollig wordt, wat in het voordeel van de jeugdzorg werkt, want dan kan de gezinsvoogdij 'misten' en bespelen met beweringen, die zonder tegenbewijs feiten als feiten tegen u gebruikt worden.
   Meer tips onder de link van Nico Mul en op de site van Stichting KOG

   Verwijderen
 2. NVO, NIP en BIG geregistreerden worden het hand boven het hoofd gehouden bij klachten en aangiftes. Wij hebben gemerkt dat de voorzitters (zelfs tuchtrechters) van de zittingscommissies menen galant te zijn, maar na het lezen van hun beschikkingen was er geen sprake van een galante houding meer.

  De fouten die de klinisch psycholoog, werkzaam in een BJZ instelling-crisisopvang, had gemaakt waren inhumaan. En dat werd goedgekeurd door de voorzitters.
  Klachten, aanklagen of aangiftes hebben geen zin. Als jaren geleden justitie psychiaters onder druk zetten om zogenaamde boeven vals te diagnosticeren, anders ontslag zonder werkvergunning op zak (inter)nationaal), dan moet het toch duidelijk zijn dat we met z'n allen gestoord zijn.

  Ouders en kinderen moeten er maar aan geloven en de idioten die dat doen zijn zelf ook achterlijk gestoord. Einde in zicht; alleen maar hersenloze onmensen op aarde die bij en voor BJZ, de RvdK en de regering werken.

  Zie dat eens voor je; een aarde zonder kinderen of ouders, creepy. In dit tempo komen we er wel. Geen tax-betalers, geen kinderen met niet bestaande ziektes, geen onzin-artsen, geen pilletjes om kinderen nog zieker te maken, geen maatschappij die onze kinderen en ouders onder druk zetten ... zucht ... wat een vredig idee ...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Anoniem , met het NVO hebben wij dus wel goede ervaringen .. BIG en NIP hebben wij geen ervaringen en daar kan ik dus niet over oordelen.
  De verwijzing naar de link van Nico Mul kan ik bijzonder waarderen :) . Ook hij is voor mij meerdere malen een bron van inspiratie en heb door het lezen van zijn blog enorm veel kennis verkregen over de werkwijze van jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Te vaak geen eerlijke of deskundige afweging gezien.
  Vaak wordt enkel de onenigheid tussen ouders en ˊprofessinalsˊ bezien, zonder te wegen wat de betwiste handeling traumatiserend met het kind heeft gedaan.
  Uitspraken leiden niet tot herstellen, verbeteren, vergoeding van werkelijke kosten, of tot juiste uitleg hoe en waaarom men fout handelde, en hoe dat nu beter te doen. Verspilde energie en weer een teleurstelling erbij. (Een enkel keertje wel een bewijs van fouten voor andere procedures).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Intussen wordt steeds weer duidelijk waarom het (ook) een juridische puinhoop is in het jeugd´recht´:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3653290/2014/05/12/Nederlaag-kabinet-weduwen-in-Marokko-houden-uitkering.dhtml

  De tweede kamer heeft niet de benodigde juridische expertise ..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Kinderen, ouders, docenten en hulpverleners klagen steeds vaker over jeugdzorg. Het aantal klachten is in tien jaar vertienvoudigd tot ruim vijfhonderd. Tachtig meldingen waren zo ernstig dat de Inspectie Jeugdzorg actie ondernam. Het gaat bijvoorbeeld om aantijgingen van seksueel misbruik of ondermaatse zorg.
  Onenigheid over uithuisplaatsingen, psychiaters die klagen over jeugdinstellingen, ouders met vermoedens van seksueel misbruik door hulpverleners en volop klachten over de kwaliteit van Bureau Jeugdzorg. Daar ploften in 2013 bijna vierhonderd klachten op de mat. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Inspectie Jeugdzorg dat gisteren is verschenen.

  Het aantal meldingen van ouders en jongeren over Bureau Jeugdzorg is ten opzichte van 2012 toegenomen met 33 procent. Veruit de meeste klachten gaan over de kwaliteit van de zorg, gevolgd door onvrede over omgangsregelingen, onheuse bejegening en vermoedens van seksueel misbruik. Ook het aantal klachten van hulpverleners en leraren over Bureau Jeugdzorg is verdubbeld sinds 2012. Zij vinden de kwaliteit van de zorg onvoldoende en zien problemen in de samenwerking tussen zorgverleners.

  Jeugdzorg Nederland erkent dat het aantal klachten is toegenomen. 'Wij hebben geen aanleiding om te denken dat het ligt aan de kwaliteit van de jeugdzorg,' verklaart persvoorlichter Stijn Verbruggen. De brancheorganisatie wijdt de stijging onder meer aan het gemak waarmee klachten gemeld kunnen worden. Ook de toename van het aantal vechtscheidingen is volgens jeugdzorg een verklaring. 'Welke keuze hier ook gemaakt wordt, meestal zal tenminste één van beide ouders dit ervaren als onrechtvaardig.'

  Zorgelijk
  Mariëlle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden noemt het stijgende aantal klachten van professionals en ouders 'zorgelijk'. 'Ergernissen die ik vaak tegenkom zijn lange wachtlijsten, gezinsvoogden met te weinig tijd, onvoldoende aangepaste zorg voor probleemkinderen.' Er is volgens haar 'nog veel werk aan de winkel om de kwaliteit op orde te brengen'. Zij krijgt bijval van professor jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht Ido Weijers en de internationale organisatie Defence for Children. Weijers: 'De stijging van het aantal klachten is echt een onderwerp dat grondig uitgezocht moet worden.'

  Volgens Bruning is het stijgende aantal klachten het gevolg van onrust in de jeugdzorgsector. Als voorbeeld noemt ze zorginstellingen die onder financiële druk staan en personeel ontslaan, omdat gemeenten geen garanties geven over de zorg die ze gaan inkopen. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

  Truus Barendse van Informatiepunt Kinderen Ouders Grootouders (KOG) wijdt de stijging aan een slechte klachtenbehandeling bij individuele zorginstellingen. 'Als mensen na schrijnende gevallen hun beklag doen, worden ze met een kluitje in het riet gestuurd. Instanties zeggen doodleuk dat ze zich niet herkennen in een klacht of ze melden dat het onder de aandacht is. Daarna gebeurt er niks meer mee.'

  Incidenten
  Het aantal ernstige incidenten liep iets terug (van 130 naar 119).Wel was er een stijging in het aantal zelfmoorden, van één in 2012 naar acht in 2013. Elf jongeren die onder toezicht staan zijn aan een 'niet natuurlijke dood' gestorven. Het aantal aantijgingen van seksueel wangedrag bleef met 59 gevallen onverminderd hoog. Veertien keer werden pleegouders en hulpverleners beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag.

  Volgens de Inspectie Jeugdzorg kan het forse aantal meldingen van 'vermoedens' van seksueel wangedrag te maken hebben met meer aandacht voor misbruik in de jeugdzorg.

  Maar hoe vaak dat tot een strafrechtelijk onderzoek heeft geleid, kan de inspectie niet aangeven. 'Het is voor ons ook gissen,' zegt inspectiewoordvoerder Kees Paling. 'En dat is voor ons toch een beetje een manco. Hoe het afloopt, dat houden we allemaal niet bij.'

  BeantwoordenVerwijderen
 7. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3654479/2014/05/13/Recordaantal-klachten-over-jeugdzorg.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat denken jullie, zou het tijd worden voor waarheidsvinding en vervolging van jeugdzorg cs bij valse verklaringen en verzinsels tegenover rechters? In het belang van het kind?

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3654803/2014/05/14/Hoogleraar-berispt-om-eenzijdige-scheidingsadviezen.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Zolang rechters op misselijkmakende wijze verzaken heeft het allemaal weinig zin:

  NVvR rechterscode:
  1.1 De rechterlijke macht vormt één van de pijlers van onze democratische rechtsstaat. De
  rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger
  in het recht. Daarvoor is essentieel dat rechters blijvend vertrouwen en gezag genieten in de
  samenleving. De maatschappelijke rol die rechters vervullen, de daarvoor aan hun toevertrouwde taken met de daarbij aan hun gegeven ingrijpende bevoegdheden en de daarbij behorende eigen verantwoordelijkheid maken dat zij aan hoge standaarden moeten voldoen.
  Beslechting van geschillen door een onpartijdige en onafhankelijke rechter is onontbeerlijk voor het vertrouwen van de burger in rechtvaardigheid, veiligheid en gerechtigheid in de samenleving.
  Dit voorkomt eveneens dat burgers het recht in eigen hand gaan nemen. De rechterlijke toetsing heeft onder meer tot doel om erop toe te zien dat wetten worden nageleefd, dat er geen sprake is van willekeur, dat de overheid zich in haar handelen aan de wet houdt en dat burgers rechtsbescherming krijgen.
  Rechters hebben tot taak om op basis van alle feiten en omstandigheden in een individuele zaak een rechtvaardige beslissing te nemen. Zij moeten zich rekenschap geven van alles wat nodig is om die taak te vervullen en er voor zorgen dat zij daarover in voldoende mate beschikken.

  PARDON? En intussen leugens en verzinsels van maatschappelijk werkers volgen die NB al decennia aangeven geen onderzoek naar de feiten te doen (zie diverse rapporten Nationale Ombudsman)?

  WIE heeft er eigenlijk een beperking in deze hele kwestie?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Mooi stukje omgekeerde retoriek weer van de persvoorlichter van de branche-organisatie jeugdzorg Nederland in het artikel van het Algemeen Dagblad ( zie bovenstaande link).
  Het is veel te gemakkelijk om te klagen over jeugdzorg !!
  Alsof er feitelijk minder klachten zouden bestaan indien dit moeilijker wordt gemaakt voor die mensen die klachten hebben. De klachten zijn er naar mijn idee altijd al geweest alleen de mensen die willen klagen raken steeds meer bekend met de mogelijkheden waar en hoe te klagen .
  Daarbij durft men naar mijn idee ook steeds vaker uit de anonimiteit te stappen en ondanks het schaamtegevoel dat men heeft omdat er sprake van jeugdzorgbemoeienis is hierover te communiceren.
  De persvoorlichter van de branche-organisatie jeugdzorg Nederland doet de mensen die durven te klagen met de afgegeven verklaring enorm te kort . De mensen die geklaagd hebben zullen de klachtenprocedure denk ik niet als gemakkelijk ervaren hebben . Uit persoonlijke ervaring kan ik U zeggen dat mijn frustratie grens meerdere malen tijdens deze procedures overschreden is en dat het bakken met energie heeft gekost.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wij wachten wel met melden tot ons kind 18 is geworden!

  BeantwoordenVerwijderen