woensdag 21 mei 2014

Scholen en Jeugdzorg - juridische zaken op een rijtje!


Update: Folder 2015!

 


http://www.stichtingkog.info/2014- De folder kan besteld worden bijalicejansen@planet.nl


   


7 opmerkingen:

 1. LET OP:
  Een gezinsvoogd wil wel eens doen alsof ze een ˊvoogdˊ is!
  Dat is naar wet dus NIET zo!!!!!!
  Jeugdzorg wil nog al eens derden en gezinnen en rechters bespelen.
  Laat u niet misleiden door suggesties of manipulaties door jeugdzorg!

  Een gezinsvoogd is dus geen ˊvoogdˊ!
  De school of diagnost moet dus via de ouders rapporteren, en laat dat dan ook preventief de school of arts weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "De meldcodewet verplicht te handelen volgens de meldcode" wordt wel gezegd, maar
  een mens met werkende hersens mag zelf intelligent denken en afwegen; anders zouden alle kinderen gemeld moeten worden.
  Er moet selectie zijn, niet waar?
  Vanwege de selectie moet er hersenwerk gebruikt worden:
  Men kan dus dan ook afwegen met welke handeling het kind het meest optimaal gediend is.

  Is een AM(H)K op sociaal maar ook juridisch dwingend (en vaak te ondeskundig) niveau van belang.... of heeft het kind naar internationaal kinderrecht (IVRK art. 24) een beter vooruitzicht met het -via ouders- inroepen van een specialist (diagnost/therapeut) die degelijker en wel onder tuchtrechtcorrectiemogelijkheden onderzoek doet en toegesneden hulpverlening geeft....
  desnoods als het eigenlijk toch niet nodig blijke, maar...
  dan hebben de ouders toch een diagnostisch rapport van een beëdigde hoe het met het kind gesteld is, en.... dat kan tegen dwang-bedreigingen van jeugdzorg beschermen, met mate, omdat:
  jeugdzorg er een handje van heeft hoger opgeleide deskundigen als "afhankelijk" en "niet-objectief" weg te zetten (te liegen dus), alsof een jeugdzorg-sociaal werker deskundiger zou zijn dan een medisch academisch opgeleide deskundige, maar....
  de kinderrechter trapt daar nog al te vaak in!

  Jeugdzorg is geen zorg. Jeugdzorg manipuleert met nogal eens met "fouten" (insinuaties) in hun rapportages naar rechters (aldus de Kinderombudsman eind 22013 en raadsheer Van Teeffelen in FJR 2010/92, pag. 248).

  Let dus op bij de meldcode: men mag eigen hersens gebruiken.
  AMK en BJZ onderzoeken niet op medisch hoog niveau, en BJZ heeft belang bij dwang (OTS) vanwege wat de Kinderombudsman "perverse prikkel" noemt (pag. 93, derde streepje, in voornoemd onderzoeksrapport).

  Een diagnost kan de hulpverleningsweg veel beter wijzen. En dan is er een correctiemogelijkheid als de kwaliteit te wensen overlaat; bij jeugdzorg dus niet!
  Jeugdzorg is dus een risico voor een kind!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een praktisch probleem is dat veel medewerkers van scholen geen idee hebben van de geldende regels op dit punt.

  Velen laten zich door jeugdzorg gebruiken om ouders te chanteren/manipuleren doordat jeugdzorg vraagt ouders die niet in gesprek willen met chanterende maatschappelijk werkers door te sturen naar .. jeugdzorg als zij om informatie over hun kind vragen waar de ouders recht op hebben!

  Met name bij veel leerkrachten is het kennisgebrek dramatisch.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Laten ouders DUS preventief die leerkrachten goed zwart op wit voorlichten en derden informeren zonder toestemming van de ouders verbieden!
   Ouders kunnen zelf wat doen, preventief! Ook preventief je voor rechtsbijstand verzekeren.

   Verwijderen
  2. Hoe doe je dat, preventief voorlichten? Vele ouders weten niets af van wat de scholen afspreken met jeugdzorg. Dat krijgen zij niet zwart op wit op een papiertje. Als de school weet dat ze zich schuldig maken aan chantage/manipulatie van ouders en hun kind(eren) dan zouden ze het toch beter moeten weten; dat ouders ze mogen aanklagen! Maar als blijkt dat die protocollen er niet zijn, hoe moeten ze dan leerkrachten of de school preventief
   informeren?
   Een beter idee is dat orthopedagogen een zaal vol met leerkrachten, per school, informeert hoe het eigenlijk zit met die opdringerige jeugdzorgmaffia. Dat vind ik preventiever dan een ouder individueel. Ouders ook welkom natuurlijk, graag zelfs.

   Verwijderen
  3. Daarom hebben we ook deze folder gemaakt als leidraad voor school, verspreid deze folder dus op zo veel mogelijk scholen.

   Verwijderen
  4. Preventief = vòòrdat er sprake kan zijn in een (voor u) onbekende situatie waarin jeugdzorg, AM[H]K of Kinderbescherming ondanks de wet op de privacy achter uw rug informatie opvragen dat suggestief gebruikt kan worden, een brief schrijven naar die derden zoals scholen en huisarts dat alleen met uw toestemming als gezaghebbend ouder er informatie aan derden mag worden gegeven. = Met deze brief is die derde zich bewust dat overtreden niet meer kan met de smoes van "ik wist 't niet". Die informatie is dan eigenlijk illegaal zonder uw toestemming. Mèt uw brief ligt er een duidelijke grens: zij zijn dan voorgelicht! --- Gebruik die folder als bijlage bij vele contacten over uw kinderen!

   Verwijderen