Pagina's

maandag 9 april 2012

Algemene tips voor als u begint aan een strijd tegen wat 'Jeugdzorg' genoemd wordt:


Nico Mul's link

Houd alle feiten bij, maak, liefst digitaal in Word of zo, een 'tijdlijn van gebeurtenissen' met een datum en in enkele regels bijvoorbeeld iets van 10-2-2008: 'Er is een melding gedaan bij het AMK, wij zouden onze kinderen verwaarlozen' en zo verder met datum / feit…

Neem alle gesprekken met instanties op, middels mobiele telefoon, memorecorders enz. Schrijf  dan zelf het gespreksverslag, eindig daarbij altijd met de regel: 'Behoudens tegenbericht ga ik er van uit dat u met de strekking van het gesprek zoals hier weergegeven kan instemmen'.Het voordeel hiervan: u voorkomt daarmee dat de instanties de gespreksinhoud gaan verdraaien en u heeft een document dat u zo nodig de rechters kan voorleggen. Instanties zullen het proberen u te verbieden, maar let wel: ieder gesprek waar U ZELF aan deelneemt mag u opnemen!

Mocht u geen memorecorder of zo hebben: iedere Windows PC heeft standaard'geluidsrecorder' er in zitten (bij bureauaccessoires): laat die gewoon aanstaan, zeker bij gesprekken bij u thuis! Wilt u een geheim opnameapparaat kopen. Voor minder dan 20 € al 'n best aardig apparaatje kan kopen! (Investeren in verdediging!!)

Onderteken NIETS: ook niet de zogenaamde 'aanvraag hulp' dan wel toestemming om allerlei instanties te benaderen. (Zie het voorbeeld hier boven: de ouder in kwestie werd min of meer ook nog gedwongen die zaken te ondertekenen…!)

Als u voorgehouden wordt om te tekenen met een akkoord met 'perspectief biedende plaatsing' van uw kind, met het verhaal er bij dat dit goed zou zijn voor het geval u ernstig ziek mocht worden of zo, realiseer u: 'perspectief biedend' betekent namelijk dat uw kind NOOIT MEER  bij u terug zal komen als het aan BJZ ligt!

Vraag altijd de contactjournalen en werkaantekeningen op die bij de besluitvorming betrokken zijn. U heeft recht op ALLE stukken die over u en uw kinderen gaan! Sommige BJZ willen u  alleen een opgeschoond dossier geven op grond van hun 'beleidsregels'. Dit is juridisch onjuist  en in strijd met art. 6 EVRM (eerlijke procesvoering) Ook zijn er recentelijk zaken geweest  waar cliënten gewoon alles kregen, dit wel na aandrang van advocaten! (De gewone burger  wordt gewoonweg afgepoeierd.) Bovendien is het ook in strijd met de kwaliteitsmaatstaven van  de Algemene wet Bestuursrecht: deze eist namelijk dat alle aan debesluitvoering ten grondslag liggende feiten aan alle partijen bekend zijn! Een Indicatiebesluit valt immers onder de AwB!  
(Voorbeeld verzoekschrift in Word)

Maak bij iedere rechtszitting zelf een 'pleitnotitie' die u ter zitting voorleest. Houd dit kort, krachtig en zakelijk. Breng zo'n pleit minstens in drievoud mee: 1 voor de rechter, 1 voor de tegenpartij en 1 voor u (mogelijk ook een kopie voor Raad en of BJZ). Lees dit voor. Dit voorkomt dat uw woorden straks verdraaid in het proces-verbaal staan!
Vraag na een rechtszitting altijd het proces-verbaal op van die zitting. Ook hier het zelfde als bij 3: sommige griffies weigeren het u toe te sturen, als u een klacht indient hier over bij de president van de Rb of Hof, dan krijgt u dat onmiddellijk…Ze weten dat ze fout zijn door dat te weigeren!

De jungle van Jeugdzorg

U begrijpt misschien nog niet dat u met 'jeugdzorg' in een jungle van procedures en rechtszaken kan komen. Ervaring leert dat 'jungle' nog maar een zwakke uitdrukking is voor de hel waarin u terecht kan komen. Daarom werd er onlangs een boek over geschreven waar u van alles en nog wat over 'De Jungle van Jeugdzorg' geschreven door drs. T. Barendse. 'Een overlevingspakket voor ouders' na kan lezen. Dit boek geeft een aardige oriëntatie in dit oerwoud! De schrijfster is minstens een jaar of 20 bekend met deze problematiek en weet zeer goed van wanten!

De in dit boek genoemde uitspraak LJN BD1113 !!!! De uitspraak die eens duidelijk maakte hoe je indicatiebesluiten tot OTS en UHP moet bestrijden: bezwaar bij de Stichting BJZ + beroep (tijd is vaak te kort om 'beslissing op bezwaar' af te wachten) in eerste aanleg bij de kinderrechter, hoger beroep bij Hof (OTS/UHP) of CrvB (andere besluiten)!!

Eindelijk WAARHEIDSVINDING. Ik geef toe: ik ben er enigszins trots op! 
Ook 'Kind in de Knel' besteedde aandacht aan die uitspraak: hier een artikel van 29-4-2008.
Hier een recensie van het boek in De Volkskrant. Hier een humoristische video over die 'jungle' van de 'jeugdzorg'!

Over deze 'WAARHEIDSVINDING' heeft, na de nodige klachtenprocedures, de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht. Hier een commentaar en hier de link naar het rapport 2011/015 d.d. 31-1-2011. Alhoewel dit gaat over BJZ-N.Br. zijn de aanbevelingen en de slotbeschouwing zéér duidelijk. EINDELIJK stelt deze N.O. duidelijk: ook de gezinsvoogd heeft de taak om alles wat hij opschrijft of inbrengt op WAARHEID te verifiëren! Op 1-6-2011 stelt een onderzoekster Marjolijn van Zanten van de Nationale Ombudsman een rapport op over deze waarheidsvinding, dat zeer het lezen waard is. Het eerder aangehaalde rapport 2011/0015 wordt hierin ook aangehaald.

Ook oud-advocaat mr. ir. P. Prinsen weet nogmaals treffend te schrijven over de Raad in zijn artikel van 28-3-2011 op www.leugens.nl getiteld 'of beschuldiging waar is, doet er bij de kinderrechter niet toe' Zelf schreef ik hierbij ook een reactie! Op 18-3-2012 schreef ik een artikeltje over al die 'problemen' met de waarheidsvinding die juristen kennelijk hebben.

Een ander zeer goed boek, dat voor een ieder herkenbaar zal zijn die met 'Jeugdzorg' te maken heeft is 'Jeugdzorg ammehoela' van Peter Schoorstra. Alhoewel zijn kleinkind nog steeds onder OTS staat en 'jeugdzorg' verantwoordelijk is (tot eind november 2010), is het kind midden september 2010 bij hem voor de deur neergezet, zonder verzekeringspapieren, zonder telefonische aankondiging, op de meest schandalige wijze die mogelijk is, alsof het om een of ander object gaat….

Nico Mul

Nico Mul's link

            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

3 opmerkingen:

 1. Aanbevolen, en preventief ook al aanbevolen! Wat a.s. ouders eigenlijk al moeten weten. Men dient de wet te kennen, en die is niet te vertrouwen, zien we in de jeugdzorg: artikelen die worden genegeerd. Zelfs Defence for Children is in Nederland bezig omdat NL zich niet houdt aan de Kinderrechten IVRK, zoals art. 24 IVRK. Legt NL valse verklaring af in http://www.defenceforchildren.nl/p/21/2308/mo89-mc21/mo45-mc52 ? Houdt NL zich aan BW1:257? Neen! Aan IVRK art. 24? Neen! BJZ verwijst bijna nooit door naar een diagnost, maar eerder naar OTS (en >50% naar UHP als zgn. therapie). De Kinderrechten: http://www.defenceforchildren.nl/p/21/260/mo89-mc23/mo45-mc52/alle-rechten . Van privacy tot gezondheidszorg.....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geheel eens met deze waarschuwingen. We hebben 1 keer een gesprek opgenomen en ons altijd afgevraagd of dit wel netjes was. Maar eindelijk weten we nu dat dit mag. Mijn partner dacht eerst altijd dat BJZ een soort van hulpverleningsinstantie is, maar ik heb haar altijd voorgehouden dat sprake is van een formele situatie, waar dus ook formele spelregels bestaan. In de boekjes van BJZ (Leiden) die je krijgt, staan juridische onjuistheden en verdoezelingen rond beroep etc. Laat je daardoor niet afschrikken.

  Twee tips nog:

  1. als je een klacht indient, nooit aankondigen, want dan willen ze eerst in gesprek, wetend dat dan de meeste mensen erna afhaken, zulke klachten komen niet in de boeken, maar wel in je dossier. En dat is de verkeerde plek, zo leren ze nooit van hun fouten.
  2. als je een rechtszaak krijgt met BJZ als informant of tegenpartij, ga nooit vooraf op de vraag in, wat je te berde gaat brengen. Ze gebruiken dat om vervolgens al je argumenten te ontkrachten of botweg te ontkennen. Wacht om die reden ook altijd tot het laatste moment met versturen van pleitnota's e.d.
  3. gelezen op een andere site: als een gezinsvoogd een bepaalde beslissing neemt of advies aan de rechtbank geeft, vraag hem een verklaring te ondertekenen, dat hij persoonlijk instaat voor de gevolgen hiervan. in veel gevallen gaan ze dan draaien en terugbewegen.
  4. nog een ander punt: jeugzorgwerkers krijgen een verplicht beroepsregister, dus beroepscode en tuchtrecht. Vanaf volgend jaar verplicht. Dus naast een klacht over BJZ als organisatie, is het vanaf dan ook mogelijk een klacht in te dienen over de gezinsvoogd, AMK-medewerkers over hun beroepsuitoefening. Maak daar gebruik van!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Rechtszaken ''tegen'' jeugdzorg zijn altijd verloren rechtszaken, er is misschien een 1:100.000 uitzondering.
  Als jeugdzorg je te pakken heeft dan ben je bij voorbaat je eigen kind kwijt, als je een netwerk pleegkind hebt dan is elke zaak een verloren zaak, nooit aan beginnen dus.
  Het oordeel van de rechter is altijd ''zij zijn de deskundigen en weten het altijd beter'' .
  Naar mijn oordeel geld voor jeugdzorg, hoe hoger de academische opleiding des te lager het menselijk gevoel.
  Ofwel hoe hoger het IQ (intelligentiequotiënt, (en slim zijn die jeugdzorgers), slimmer nog dan ratten(die bij over popularisering hun eigen jongen opvreten))) des te lager het EQ (emotionele intelligentie, gevoel dus, daar ontbreekt het volledig aan).

  BeantwoordenVerwijderen